Pokročilejší technologie počítačových sítí

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022

PředmětPokročilejší technologie počítačových sítí (PTPS-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Antonín Přibyl ( apribyl@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 4 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 PV 2 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 4 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 PV 2 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Gigabitový ethernet, jednovidová a vícevidová optická vlákna
 • IPv6
 • VLAN
 • Řízení pásma v LAN a WAN
 • Rodina Windows server, historie
 • Jmenné a adresářové služby - LDAP, AD
 • Microsoft Windows server
 • Souborové služby a terminálové služby
 • Internet information services
 • Bezpečnost sítí – zabezpečení komunikace, VPN
 • Virtualizace, clustery, cloud computing
 • IP telefonie – protokoly H.323 a SIP

Doporučená literatura

 • SOSINSKY, B. Mistrovství – počítačové sítě. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010, 840 s. ISBN 978-80-251-3363-7.
 • RUEST, D., RUEST, N. Virtualizace: podrobný průvodce. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010, 408 s. ISBN 978-80-251-2676-9.
 • PALMER, M. Hands-On Microsoft Windows Server 2016. 2nd edition. Cengage Learning, USA. 2017. ISBN 978-1-305-07862-8.
 • KRAUSE, J. Mastering Windows Server 2016. 1st release. Packt Publishing Ltd. UK. ISBN 978-1-78588-890-8.

Anotace

Tento předmět zaměřen na výklad pokročilejších technologií počítačových sítí. Po úvodu do gigabitového ethernetu, optických sítí, VLAN a IPv6 protokolu se studenti seznámí s řízením pásma v LAN a WAN sítích, virtualizací, VoIP a zabezpečení komunikace. Druhá část předmětu je věnována technologiím Microsoft Windows Server, studenti se seznámí se základy adresářových služeb, technologií pro vzdálený přístup (RDP) a IIS (web server).
Znalosti: Student se orientuje v moderních počítačových sítích postavených na gigabitovém metalickém a optickém ethernetu s využitím VLAN, protokolu IPv6. Student umí bezpečně využívat základní služby MS Windows Server. Student zná protokoly IP telefonie, detailně se orientuje ve virtualizačních technologiích a zabezpečení komunikace pomocí VPN.
Dovednosti: Student umí konfigurovat gigabitovou síť na IPv6 s podporou VLAN, zná desktopové virtualizační nástroje, je schopen nainstalovat a nakonfigurovat Windows server 2016 a služby Active Directory, souborové služby, terminálové služby (remote desktop services), Web serveru (IIS) a VPN.
Obecné způsobilosti: Student zná a umí využívat pokročilé prostředky počítačových sítí, je schopen instalovat, konfigurovat a administrovat tyto sítě.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím