Social Work in Health Care

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023

PředmětSocial Work in Health Care (SWHC)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Jana Gabrielová, PhD.
Jazykanglicky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Zdravotně sociální péče - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023 PV 6 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023 PV 6 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013 PV 6 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017 PV 6 2 kr. ZA

Sylabus

 • Introduction, Motivation of Students, their Expectations.
 • Social Work in Health Care.
 • History of Social Work in Health Care.
 • Human Rights and Social Work in Health Care.
 • Ethics of Social Work in Health Care.
 • Collaboration in the Context of Health and Social Issues.
 • Social Work in Health Care with Selected Target Groups.

Doporučená literatura

 • Allen, K.M., Spitzer, W.J. Social Work Practice in Healthcare: Advanced Approaches and Emerging Trends. Thousand Oaks: SAGE Publication, 2016.
 • Gehlert, S., Browne, T. Handbook of Health Social Work. New Jersey: John Wiley & Sons, 2012.
 • Reichert, E. Social Work and Human Rights. A Foundation for Policy and Practice. New York: Columbia University Press, 2011.
 • Crawford, K. Interprofessional Collaboration in Social Work Practice. London: SAGE Publication, 2012.

Anotace


Cíle:


Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými poznatky a praktickým výkonem sociální práce ve zdravotnictví.Znalosti:


Teoretické informace týkající se historie sociální práce v zdravotníctví, lidských práv a etických aspektů v zdravotně-sociální oblasti, spolupráce v kontextu zdravotní a sociální oblasti a sociální práce s vybranými skupinami sociální práce ve zdravotnictví. Dovednosti:


Student dovede popsat výkon sociální práce ve zdravotnictví a specifika práce s vybranými skupinami klientů/pacientů a aplikovat je v praxi zdravotně sociálního pracovníka.Obecné způsobilostí:


Teoreticko-praktické zkušenosti s vybranými skupinami pacientů/kleintů v zdravotně-sociální oblasti.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím