Metody sociální práce 1

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023

PředmětMetody sociální práce 1 (MSP1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. Luba Pavelová, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Zdravotně sociální péče - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. ZK
Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 3 3 kr. ZK
Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023 P 3 3 kr. ZK

Sylabus

 • Teoretická východiska případové práce.
 • Sociální pracovník a jeho pozice v případové práci.
 • Rozhovor jako základní metoda případové práce.
 • Etapy případové práce.
 • Teoretická východiska sociální práce s rodinou.
 • Sociální pracovník a jeho pozice v sociální práci s rodinou.
 • Rodina jako klient sociální práce.
 • Etapy sociální práce s rodinou.
 • Vybrané techniky sociální práce s rodinou.
 • Sanace rodiny.

Doporučená literatura

 • FABIAN, A.: Svet sociálnej práce. Košice: UPJŠ, 2014.
 • NAVRÁTIL, P.: Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman, 2001.
 • MATOUŠEK, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2013.
 • HEALY, K.: Social Work Methods and Skills. New York: Palgrave Macmillan, 2012.
 • BECHYŇOVÁ, V., KONCIČKOVÁ, M.: Sanace rodiny: sociální práce s dysfunkčními rodinami. Praha: Triton, 2011.

Anotace

Cílem výuky předmětu je seznámit studenty s procesem případové práce a sociální práce s rodinou. Předmět zprostředkuje studentům teoretická východiska v této oblasti a v rámci cvičení vytvoří prostor pro nabytí praktických dovedností k využití vybraných metod a technik.Osnova předmětu:


 • Teoretická východiska případové práce.

 • Sociální pracovník a jeho pozice v případové práci.

 • Rozhovor jako základní metoda případové práce.

 • Etapy případové práce.

 • Teoretická východiska sociální práce s rodinou.

 • Sociální pracovník a jeho pozice v sociální práci s rodinou.

 • Rodina jako klient sociální práce.

 • Etapy sociální práce s rodinou.

 • Vybrané techniky sociální práce s rodinou.

 • Sanace rodiny.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím