Metody sociální práce 2

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023

PředmětMetody sociální práce 2 (MSP2-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. Luba Pavelová, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Zdravotně sociální péče - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. ZK
Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 4 3 kr. ZK
Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023 P 4 3 kr. ZK

Sylabus

 • Teoretická východiska sociální práce se skupinou.
 • Sociální pracovník a jeho pozice ve skupinové práci.
 • Skupinová dynamika.
 • Etapy práce se skupinou.
 • Vybrané techniky skupinové sociální práce.
 • Teoretická východiska sociální práce s komunitou.
 • Sociální pracovník a jeho pozice v komunitní práci.
 • Etapy sociální práce s komunitou.
 • Modely komunitní sociální práce.
 • Komunitní plánování, komunitní projekt.
 • Komunitní péče.
 • Terapeutická komunita.

Doporučená literatura

 • NĚMCOVÁ, L., SVOBODA, J.: Praxe dlouhodobých poradenských a seberozvojových skupin. Praha: Triton, 2017.
 • ŠŤASTNÁ, J.: Když se řekne komunitní práce. Praha: Karolinum, 2016.
 • HEALY, K.: Social Work Methods and Skills. New York: Palgrave Macmillan, 2012.
 • MATOUŠEK, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2013.
 • NAVRÁTIL, P.: Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman, 2001.

Anotace

Cílem výuky předmětu je teoretické a praktické seznámení s možnostmi využití metod skupinové a komunitní sociální práce v praxi. Předmět zprostředkuje studentům teoretická východiska v této oblasti a v rámci cvičení vytvoří prostor pro nabytí praktických dovedností k využití vybraných metod a technik.Osnova předmětu:


 • Teoretická východiska sociální práce se skupinou.

 • Sociální pracovník a jeho pozice ve skupinové práci.

 • Skupinová dynamika.

 • Etapy práce se skupinou.

 • Vybrané techniky skupinové sociální práce.

 • Teoretická východiska sociální práce s komunitou.

 • Sociální pracovník a jeho pozice v komunitní práci.

 • Etapy sociální práce s komunitou.

 • Modely komunitní sociální práce.

 • Deinstitucionalizace sociálních služeb.

 • Komunitní plánování, komunitní projekt.

 • Komunitní péče.

 • Terapeutická komunita.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím