Obecná psychologie

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023

PředmětObecná psychologie (OBPS)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Martina Černá, Ph.D. ( cernam@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Zdravotně sociální péče - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023 P 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • Předmět obecné psychologie
 • Základní psychologické směry
 • Poznávací procesy (schopnosti, vědomí, čití, vnímání, pozornost, paměť, představy, fantazie, myšlení, inteligence)
 • Citové procesy (emotivita, emoce a jejich složky, vegetativní nervová soustava, citové procesy, stavy a vztahy, metakomunikace, patická reakce)
 • Volní procesy (rozhodování, boj motivů, intrapsychický konflikt, motiv a jeho struktura, rozhodnutí, volní jednání)
 • Nejčastěji používané psychologické metody a techniky
 • Duševní hygiena
 • Stres a strategie jeho zvládání
 • Frustrace a maladaptace
 • Možnosti itervence a pomoci

Doporučená literatura

 • PAULÍK, K.: Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada, 2017.
 • MYERS, D. G., DeWALL, C. N.: Psychology. Worth Publishers Inc.,U.S., 2018.
 • HELUS, Z.: Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2018.
 • ČAČKA, O.: Obecná psychologie. Jihlava: VŠPJ, 2013.
 • NAKONEČNÝ, M.: Obecná psychologie. Praha: Triton, 2016.
 • VÁGNEROVÁ, M.: Obecná psychologie. Praha: Karolinum, 2016.

Anotace

Cílem předmětu je předat studentům poznatky o charakteristikách dílčích duševních funkcí, jejich skladbě, dynamice a vzájemné součinnosti, které jsou nezbytné pro pochopení osobnosti jako celku, a předat základní informace o psychodiagnostických metodách a technikách, na základě kterých lze rozvinout schopnost porozumění, empatie a možnost ovlivňovat duševní rovnováhu klientů, pacientů a osob v blízkém okolí.
 
Osnova předmětu:


 • Předmět obecné psychologie

 • Základní psychologické směry

 • Poznávací procesy (schopnosti, vědomí, čití, vnímání, pozornost, paměť, představy, fantazie, myšlení, inteligence)

 • Citové procesy (emotivita, emoce a jejich složky, vegetativní nervová soustava, citové procesy, stavy a vztahy, metakomunikace, patická reakce)

 • Volní procesy (rozhodování, boj motivů, intrapsychický konflikt, motiv a jeho struktura, rozhodnutí, volní jednání)

 • Nejčastěji používané psychologické metody a techniky

 • Duševní hygiena

 • Stres a strategie jeho zvládání

 • Frustrace a maladaptace

 • Možnosti itervence a pomoci

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím