Seminář k bakalářské práci

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023

PředmětSeminář k bakalářské práci (SBP-2)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Martina Černá, Ph.D. ( cernam@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů6
Prezenční studium
Cvičení1 h
Kombinované studium
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální péče - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 5 6 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 5 6 kr. ZA

Sylabus

 • Úvod do předmětu, požadavky na ukončení předmětu, základní dokumenty k BP, doporučená literatura
 • Věda, vědecké práce, výběr vhodného tématu
 • Formulace cíle
 • Odborný styl
 • Citace
 • Obhajoba BP, zásady správného prezentování
 • Prezentace jednotlivých BP, diskuse k tématům

Doporučená literatura

 • Kapounová, J., Kapoun, P.: Bakalářská práce. Od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017.
 • Gruba, P., Zoben, J.: How to Write Your First Thesis. Berlin: Springer, 2017.

Anotace

Cílem je naučit studenty aplikovat kompetence získané v rámci absolvovaných odborných disciplín v samostané odborně vědecké práci od fáze jejího plánování, formulace vědeckých problémů, výběru metod a výběru výzkumného vzorku až po interpretaci výsledků a diskuzi výsledků.
 
Osnova předmětu:


 • Úvod do předmětu, požadavky na ukončení předmětu, základní dokumenty k BP, doporučená literatura

 • Věda, vědecké práce, výběr vhodného tématu

 • Formulace cíle

 • Odborný styl

 • Citace

 • Obhajoba BP, zásady správného prezentování

 • Prezentace jednotlivých BP, diskuse k tématům
   
   

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím