Sociální patologie

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023

PředmětSociální patologie (SPA)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. Luba Pavelová, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální péče - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 1 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 1 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Základní vymezení pojmu sociální patologie, sociální deviace, anomie
 • Současné teorie deviantního chování
 • Patologie rodiny a manželského života
 • Látkové a nelátkové závislosti
 • Agrese, hostilita, násilí, kriminalita
 • Sexuální deviace, prostituce, sexuálně přenosné nemoci
 • Násilí v blízkých vztazích
 • Týrané, zanedbávané a zneužívané dítě, syndrom CAN
 • Nová náboženská hnutí
 • Šikana a agresivita mezi dětmi, kyberšikana, stalking
 • Sebevražednost

Doporučená literatura

 • MÁTEL, A. SCHAVEL, M.: Aplikovaná sociálna patológia, Bratislava: VŠZ a SP sv. Alžbety: 2011.
 • KLIMENTOVÁ, E., KLIMENT, P.: Sociální deviace, Olomouc. UP, 2004.
 • ONDREJKOVIČ, P. a kol.: Sociálna patológia, Bratislava. Veda, 2009.
 • ŽIAKOVÁ, E. a kol.: Sociálna práca – Teoretické východiská a praktické kontexty, Košice: FF UPJŠ, 2011.
 • FISCHER, S., ŠKODA, J: Sociální patologie, Praha: Grada, 2009.

Anotace


Cílem výuky předmětu je teoreticky seznámit studenty s problematikou sociálně-patologických jevů v naší společnosti a prakticky je připravit na výkon sociální práce s klientem v této oblasti.

 

Osnova předmětu:


 • Základní vymezení pojmu sociální patologie, sociální deviace, anomie

 • Současné teorie deviantního chování

 • Patologie rodiny a manželského života

 • Látkové a nelátkové závislosti

 • Agrese, hostilita, násilí, kriminalita

 • Sexuální deviace, prostituce, sexuálně přenosné nemoci

 • Násilí v blízkých vztazích

 • Týrané, zanedbávané a zneužívané dítě, syndrom CAN

 • Nová náboženská hnutí

 • Šikana a agresivita mezi dětmi, kyberšikana, stalking

 • Sebevražednost


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím