Terénní sociální práce

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023

PředmětTerénní sociální práce (TRNSP)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. Luba Pavelová, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální péče - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 6 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 6 2 kr. ZA

Sylabus

 • Východiska terénní sociáílní práce
 • Pojmologické vymezení terénní sociální práce
 • Historie terénní sociální práce
 • Základní metody terénní sociální práce
 • Specifické metody terénní sociální práce
 • Metody terénní sociální práce s vybranými cílovými skupinami
 • Terénní sociální pracovník

Doporučená literatura

 • KLENOVSKÝ, L.: Terénna sociálna práca. Bratislava: OZ Sociálna práca.2006.
 • BAŠTECKÁ, B.: Terénní krizová práce. Praha: Grada. 2005.
 • MATOUŠEK, O.: Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2008.
 • BEDNÁŘOVÁ, Z., PELECH, L.: Sociální práce na ulici-streetwork. Brno: Doplněk. 2000.
 • RHODES, T.: Terénní práce s užívateli drog –zásady a praxe. Boskovice:Nakladatelství Albert, 1999.
 • MATOUŠEK, O.: Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál, 2005.

Anotace


Cílem předmětu je zvýšit vědomostní úroveň studentů v problematice metod terénní sociální práce a vytvoření prostoru pro praktický nácvik jednotlivých prvků terénní sociální práce.

 
Osnova předmětu:


 • Východiska terénní sociáílní práce

 • Pojmologické vymezení terénní sociální práce

 • Historie terénní sociální práce

 • Základní metody terénní sociální práce

 • Specifické metody terénní sociální práce

 • Metody terénní sociální práce s vybranými cílovými skupinami

 • Terénní sociální pracovník


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím