Vybrané kapitoly z pediatrie

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023

PředmětVybrané kapitoly z pediatrie (VKP)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMgr. Simona Hájková
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Zdravotně sociální péče - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 4 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023 P 4 2 kr. ZA

Sylabus

 • Koncepce současné pediatrie. Rozdělení dětského věku, charakteristika jednotlivých období, zvláštnosti péče
 • Růst a vývoj dítěte (somatický a psychomotorický)
 • Výživa kojenců a starších dětí. Význam kojení
 • Novorozenec: fyziologický (adaptace, zásady ošetřování a péče), patologický (nezralý, dítě s nízkou porodní hmotností)
 • Horečka: patofyziologie, terapie, komplikace. Zásady ošetřovatelské péče
 • Onemocnění dýchacích cest: záněty horních a dolních dýchacích cest, cystická fibróza, dušnost, zásady oxygenoterapie
 • Krevní choroby. Onemocnění srdce a oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin a močových cest (infekce, vrozené vývojové vady, glomerulonefritis, nefrotický syndrom)
 • Poruchy vnitřního prostředí
 • Paliativní péče

Doporučená literatura

 • KLÍMA, J. A KOL.: Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016.
 • KUKLA, L. a kol.: Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016.
 • BUŽGOVÁ., R., SIKOROVÁ, L. a kol.: Dětská paliativní péče. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2019.
 • SEDLÁŘOVÁ, P. et al.: Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008.
 • SIKOROVÁ, L.: Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011.
 • SLEZÁKOVÁ, L.et al.: Ošetřovatelství v pediatrii. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010.

Anotace


Předmět je koncipován jako teoretický celek. Předmět poskytuje studentům základní informace o oboru pediatrie, nemocech u dětí, seznamuje je s léčebnou péčí ve zdravotnických zařízeních i v domácím prostředí. Obsahuje informace o vývoji, fyziologii dědičných vadách. Rozšiřuje vědomosti o poznatky sociální pediatrie, problematiku dítěte, rodiny a společnosti včetně patologie. Předmět nabízí dostatečné znalosti vedoucí ke schopnosti vidět dítě v celém komplexu jeho prostředí. Studenti se v rámci tohoto předmětu rovněž seznámí se zavedením standardizovaných postupů paliativní péče do každodenní klinické praxe v oboru pediatrie

 

Osnova předmětu:


 • Koncepce současné pediatrie. Rozdělení dětského věku, charakteristika jednotlivých období, zvláštnosti péče

 • Růst a vývoj dítěte (somatický a psychomotorický)

 • Výživa kojenců a starších dětí. Význam kojení

 • Novorozenec: fyziologický (adaptace, zásady ošetřování a péče), patologický (nezralý, dítě s nízkou porodní hmotností)

 • Horečka: patofyziologie, terapie, komplikace. Zásady ošetřovatelské péče

 • Onemocnění dýchacích cest: záněty horních a dolních dýchacích cest, cystická fibróza, dušnost, zásady oxygenoterapie

 • Krevní choroby. Onemocnění srdce a oběhové soustavy

 • Onemocnění ledvin a močových cest (infekce, vrozené vývojové vady, glomerulonefritis, nefrotický syndrom)

 • Poruchy vnitřního prostředí

 • Paliativní péče


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím