Základy anatomie a fyziologie

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023

PředmětZáklady anatomie a fyziologie (ZAF)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantprof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální péče - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 1 2 kr. ZK
Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 1 2 kr. ZK

Sylabus

 • Anatomie, anatomické názvosloví
 • Histologie, buňka, tkáně, orgánové soustavy
 • Anatomie a fyziologie pohybové soustavy
 • Anatomie a fyziologie dýchací soustavy
 • Anatomie a fyziologie vylučovací soustavy
 • Anatomie a fyziologie mužské pohlavní soustavy
 • Anatomie a fyziologie ženské pohlavní soustavy
 • Anatomie a fyziologie trávicí soustavy
 • Anatomie a fyziologie oběhové soustavy
 • Anatomie a fyziologie kůže a žláz s vnitřní sekrecí
 • Anatomie a fyziologie periferní nervové soustavy
 • Anatomie a fyziologie centrální nervové soustavy
 • Anatomie a fyziologie smyslových ústrojí

Doporučená literatura

 • OREL, M.: Anatomie a fyziologie lidského těla. Pro humanitní obory. Praha: Grada, 2019.
 • KACHLÍK,D.: ÚVOD DO PREKLINICKÉ MEDICÍNY - ANATOMIE. UK Praha, 3.LF. 2013.
 • MERKUNOVÁ, A., OREL, M.: Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Praha: Grada, 2008.
 • KALÁB, M., OREL, M.: Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů I. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009.
 • KALÁB, M., OREL, M.: Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů II. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009.
 • KALÁB, M., OREL, M.: Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů III. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009.
 • NETTER, F., H.: MD. Atlas of Human Anatomy. Elsevier Books, 2018.

Anotace


Anotace předmětu:

Předmět je koncipován jako teoretický celek. Seznamuje studenty se stavbou a funkcí lidského organismu. U studentů se vytváří a rozvíjí představa o stavbě, funkci a vývoji lidského těla. Studenti si osvojí latinskou terminologii a topografickou orientaci na lidském těle, seznámí studenty s příčinami vzniku nemocí, jejich morfologickými či metabolickými projevy a možnostmi terapie. V patologii studenti pochopí psychosociální vazby u nemocí a nalezení účinných preventivních opatření (kromě základních a obecných principů vzniku a průběhu nemocí, bude probrána i problematika onkologická a problematika tzv. civilizačních chorob, spojených s životním stylem a návyky).Osnova předmětu:


 • Anatomie, anatomické názvosloví

 • Histologie, buňka, tkáně, orgánové soustavy

 • Anatomie a fyziologie pohybové soustavy

 • Anatomie a fyziologie dýchací soustavy

 • Anatomie a fyziologie vylučovací soustavy

 • Anatomie a fyziologie mužské pohlavní soustavy

 • Anatomie a fyziologie ženské pohlavní soustavy

 • Anatomie a fyziologie trávicí soustavy

 • Anatomie a fyziologie oběhové soustavy

 • Anatomie a fyziologie kůže a žláz s vnitřní sekrecí

 • Anatomie a fyziologie periferní nervové soustavy

 • Anatomie a fyziologie centrální nervové soustavy

 • Anatomie a fyziologie smyslových ústrojí
^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím