Základy hygieny a epidemiologie

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023

PředmětZáklady hygieny a epidemiologie (ZHE)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMUDr. Stanislav Wasserbauer
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální péče - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 2 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 2 2 kr. ZA

Sylabus

 • Prevence nejčastějších neinfekčních onemocnění
 • Původci infekčních onemocnění a jejich základní charakteristika, prevence infekčních onemocnění.
 • Proces síření nákazy a faktory, které jej ovlivňují
 • Nákazy přenášené krví
 • Průjmová onemocnění
 • Vzdušné nákazy
 • Scabies
 • Aktivní a pasivní imunizace.
 • Nozokomiální nákazy, epidemiologie.
 • Základy hygienicko-epidemiologického režimu práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

Doporučená literatura

 • SCHINDLER, J.: Mikrobiologie. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014.
 • COOPER, K., RN, MSN, GOSNELL, K.: Study Guide for Adult Health Nursing. Elsevier Books, 2018.
 • PODSTATOVÁ, H.: Základy epidemiologie a hygieny. 1. vyd. Praha: Galén, 2009.
 • MAĎAR, R., PODSTATOVÁ, R., ŘEHOŘOVÁ, J.: Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. Praha: Grada Publisching, 2006.
 • HAMPLOVÁ, L. a kol.: Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol. Praha: Triton, 2015

Anotace

Anotace předmětu: Předmět je koncipován jako teoretický celek. Předmět seznamuje studenty se stěžejními informacemi o hygieně a epidemiologii při zabezpečování veřejného zdraví, o předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění, o hromadně se vyskytujících onemocněních, nemocech podmíněných prací a jiných významných poruchách zdraví. Cílem je rovněž seznámit studenty s obecnou epidemiologií a metodami epidemiologické práce, včetně prevence nemocí souvisejících s pobytem ve zdravotnickém zařízení (nozokomiální nákazy) a zásadách bezpečnosti práce na rizikovém pracovišti.Osnova předmětu:


 • Prevence nejčastějších neinfekčních onemocnění

 • Původci infekčních onemocnění a jejich základní charakteristika, prevence infekčních onemocnění.

 • Proces síření nákazy a faktory, které jej ovlivňují

 • Nákazy přenášené krví

 • Průjmová onemocnění

 • Vzdušné nákazy

 • Scabies

 • Aktivní a pasivní imunizace.

 • Nozokomiální nákazy, epidemiologie.

 • Základy hygienicko-epidemiologického režimu práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím