Základy informatiky

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023

PředmětZáklady informatiky (ZI)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
GarantIng. Stanislava Dvořáková, Ph.D. ( stanislava.dvorakova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální péče - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 2 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 2 2 kr. ZA

Sylabus

 • Úvod do MS Excel
 • Pracovní plocha, systém karet.
 • Datová struktura, operace s buňkami a listy.
 • Formátování buněk a tabulky.
 • Zadávání konstant a vzorců.
 • Absolutní a relativní adresování, příklady použití.
 • Rozdělení a zadávání funkcí.
 • Podmíněné formátování, řazení dat, filtry, příklady použití.
 • Grafy v Excelu, typy grafů, postupy vytváření, úpravy a formátování grafů.
 • Zásady správného psaní v počítačových editorech, normy, doporučení.
 • Úvod do programu MS Word, pracovní plocha, systém karet, nabídka Soubor.
 • Vkládání, úpravy a formátování textu, zarovnání, volba písma.
 • Skryté znaky, pravítka. Formátování znaků a odstavců, tabulátory.
 • Úprava vzhledu stránky, orientace, ohraničení.
 • Vkládání grafiky, obrázků a tabulek do textu. Titulky a odkazy.
 • Odrážky a číslování. Víceúrovňový seznam.
 • Oddíly a jejich využití, záhlaví a zápatí, číslování stránek.
 • Styly, využití, definování uživatelských stylů, automatický obsah.
 • Tvorba seznamů a rejstříků.
 • Citace a bibliografie.
 • Úvod do elektronických prezentací.
 • PowerPoint, alternativní programy, notebooky, projektory, ostatní prezentační technika, multimédia a jejich využití.
 • Pracovní plocha programu.
 • Nová prezentace, úvodní snímek, šablony a předlohy.
 • Řazení snímků, rozvržení, úpravy, kopírování a vkládání.
 • Přechody snímků, animace, efekty
 • Promítání prezentace, Parametry promítání, časování, tisk prezentace.
 • Multimédia v prezentaci. Ozvučení snímku, ozvučení části prezentace, vkládání videa.
 • Úvod do počítačové grafiky - rastrová a vektorová grafika, obrázky, jejich vytváření, získávání, parametry a úpravy.

Doporučená literatura

 • PÍRKOVÁ, Kateřina.: Microsoft Word 2010 Podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press a.s., 2010.
 • BARILLA Jiří, SIMR, Pavel, SÝKOROVÁ, Květuše.: Microsoft Excel 2010 Podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press a.s., 2010.
 • ANDRÝSKOVÁ, Jana.: PowerPoint 2010 Podrobná uživatelská příručka. Brno, Computer Press a.s., 2010.

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům rozsahově přiměřené a formálně standardizované znalosti a aplikační dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT),  zdokonalení studenta při využívání počítače a zefektivnění práce v běžně používaných kancelářských aplikacích. Student má přehled o tvorbě textových dokumentů podle norem a zvyklostí, zpracování dat v tabulkách, tvorbě grafů a vytváření elektronických prezentací. Student dokáže na pokročilé úrovni používat kancelářské aplikace typu MS Word, MS Excel, MS Powerpoint. Student je schopen vyrovnat se se základními ICT požadavky navazujících kurzů. Po nástupu do praxe se rychle přizpůsobí IT infrastruktuře zaměstnavatele a začne ji v krátké době aktivně využívat.Osnova předmětu:Tabulkové kalkulátory:

- Úvod do MS Excel

- Pracovní plocha, systém karet.

- Datová struktura, operace s buňkami a listy.

- Formátování buněk a tabulky.

- Zadávání konstant a vzorců.

- Absolutní a relativní adresování, příklady použití.

- Rozdělení a zadávání funkcí.

- Podmíněné formátování, řazení dat, filtry, příklady použití.

- Grafy v Excelu, typy grafů, postupy vytváření, úpravy a formátování grafů.Textové editory a procesory:
- Zásady správného psaní v počítačových editorech, normy, doporučení.

- Úvod do programu MS Word, pracovní plocha, systém karet, nabídka Soubor.

- Vkládání, úpravy a formátování textu, zarovnání, volba písma.

- Skryté znaky, pravítka. Formátování znaků a odstavců, tabulátory.

- Úprava vzhledu stránky, orientace, ohraničení.

- Vkládání grafiky, obrázků a tabulek do textu. Titulky a odkazy.

- Odrážky a číslování. Víceúrovňový seznam.

- Oddíly a jejich využití, záhlaví a zápatí, číslování stránek.

- Styly, využití, definování uživatelských stylů, automatický obsah.

- Tvorba seznamů a rejstříků.

- Citace a bibliografie. 


Prezentace:
- Úvod do elektronických prezentací.

- PowerPoint, alternativní programy, notebooky, projektory, ostatní prezentační technika, multimédia a jejich využití.

- Pracovní plocha programu.

- Nová prezentace, úvodní snímek, šablony a předlohy.

- Řazení snímků, rozvržení, úpravy, kopírování a vkládání.

- Přechody snímků, animace, efekty

- Promítání prezentace, Parametry promítání, časování, tisk prezentace.

- Multimédia v prezentaci. Ozvučení snímku, ozvučení části prezentace, vkládání videa. Úvod do počítačové grafiky - rastrová a vektorová grafika, obrázky, jejich vytváření, získávání, parametry a úpravy.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím