Základy léčebně rehabilitační péče

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023

PředmětZáklady léčebně rehabilitační péče (ZLRP-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální péče - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 5 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 5 2 kr. ZA

Sylabus

 • Balneologie
 • Obecné kontraindikace lázeňské léčby
 • Obecné informace o hydroterapii
 • Tradiční balneologické procedury
 • Legislativa o absolvování lázeňské léčebně-rehabilitační péče na náklady zdravotnického pojištění
 • Saunování

Doporučená literatura

 • ŠPIŠÁK, L., RUŠAVÝ, Z. a kol.: Klinická balneologie UK Praha, Karolinum 2010, 278 s. ISBN 978-80-2461-654-4.
 • GIBSON, B.: Rehabilitation. Apple Academic Press Inc., 2016. 162 p. ISBN 9781482237238.
 • KRIVOŠÍKOVÁ, M.: Úvod od ergoterapie. 1. vydání. Praha: Grada, 2011. 368 s. ISBN 978-80-247-2699-1.
 • VÁLKOVÁ. L.: Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 112 str. ISBN 978-80-247-5571-7.

Anotace

Předmět je koncipován jako teoretický celek. Předmět seznamuje studenty s východisky konceptu léčebné rehabilitační péče, lázeňské léčebně rehabilitační péče a dlouhodobé lůžkové péče v kontextu kvality života osob se změnou zdravotní kondice, s cílovými skupinami komplexní/koordinované rehabilitace. Předmět nabízí teoretický úvod do oblasti balneologie a balneoterapie.Osnova předmětu:


 • Balneologie

 • Obecné kontraindikace lázeňské léčby

 • Obecné informace o hydroterapii

 • Tradiční balneologické procedury

 • Legislativa o absolvování lázeňské léčebně-rehabilitační péče na náklady zdravotnického pojištění

 • Saunování

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím