Psychologie osobnosti

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023

PředmětPsychologie osobnosti (PSOSO)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Ondřej Škoda
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Zdravotně sociální péče - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. ZK
Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 4 2 kr. ZK
Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023 P 4 2 kr. ZK

Sylabus

 • Temperament, definice, moderní teorie temperamentu, teorie Thomase a Chessové, teorie Busse a Plomina, teorie H.J. Eysencka, Cloningerův neurobiologický model.
 • Pětifaktorový model osobnosti, lexikální výzkum, BIG FIVE, dotazník pětifaktorové struktury osobnosti, NEO-PI, využité v praxi.
 • Inteligence, definice, historie měření inteligence, poměrové a deviační IQ, psychometrická kritéria, model inteligence dle Cattella, kognitivní komponenty dle Sternberga, Gardnerova teorie inteligence, Sternbergova triarchická teorie inteligence.
 • Metody diagnostiky osobnosti, pozorování, analýza výtvorů, rozhovor, dotazníkové metody, projektivní testy, psychofyziologické testy
 • Metody testování inteligence, Ravenovy progresivní matice, Wechslerův inteligenční test
 • Osobnostní patologie, diagnostická kritéria. Poruchy osobnosti - podivíni a excentrici: schizoidní porucha osobnosti, schizotypní porucha osobnosti, paranoidní porucha osobnosti<br />
 • Poruchy osobnosti - afektivní, emotivní, dramatizující: Disociální porucha osobnosti, emočně nestabilní porucha osobnosti – impulzivní a hraniční typ, histrionská porucha osobnosti, narcistická porucha osobnosti<br />
 • Poruchy osobnosti - úzkostní, ustrašení: Závislá porucha osobnosti, vyhýbavá porucha osobnosti, anankastická porucha osobnosti

Doporučená literatura

 • HŘEBÍČKOVÁ, M.: Pětifaktorový model v psychologii osobnosti: Přístupy, diagnostika, uplatnění. Praha: Grada, 2011.
 • JUNG, C. G.: Psychological types. Martino Fine Books, 2016.
 • ŘÍČAN, P.: Psychologie osobnosti: Obor v pohybu. Praha: Grada, 2010.
 • NAKONEČNÝ, M.: Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 2009.
 • BLATNÝ, M.: Psychologie osobnosti: Hlavní témata současné přístupy. Praha: Grada, 2010.

Anotace

Kurz poskytuje studentům základní znalosti z  psychologie osobnosti, umožňuje jim osvojit si odlišné přístupy k pojetí osobnosti a její struktury. Seznámí je s odlišnými modely osobnosti, specifiky jejich rozřazení a ustanovení, s konceptem inteligence a praktickými dopady tohoto fenoménu na život jedince. Studenti získají přehled ohledně témat poruch osobnosti, jejich charakteristik, původu a diagnostiky, možností léčby či péče o pacienty s touto diagnózou. Student získá základní orientovanost v metodách zjišťování a prozkoumávání osobnostní struktury. Student je schopen popsat podstatu jednotlivých modelů osobnosti, vymezit stěžejní znaky potuch osobnosti, popsat podstatu jednotlivých diagnostických kategorií poruch a jejich typické projevy. Zvládá vyjmenovat a popsat pravidla a základní znaky vybraných diagnostických metod pro zjišťování osobnostních rysů a inteligence.Osnova předmětu:


 • Temperament, definice, moderní teorie temperamentu, teorie Thomase a Chessové, teorie Busse a Plomina, teorie H.J. Eysencka, Cloningerův neurobiologický model.

 • Pětifaktorový model osobnosti, lexikální výzkum, BIG FIVE, dotazník pětifaktorové struktury osobnosti, NEO-PI, využité v praxi.

 • Inteligence, definice, historie měření inteligence, poměrové a deviační IQ, psychometrická kritéria, model inteligence dle Cattella, kognitivní komponenty dle Sternberga, Gardnerova teorie inteligence, Sternbergova triarchická teorie inteligence.

 • Metody diagnostiky osobnosti, pozorování, analýza výtvorů, rozhovor, dotazníkové metody, projektivní testy, psychofyziologické testy

 • Metody testování inteligence, Ravenovy progresivní matice, Wechslerův inteligenční test

 • Osobnostní patologie, diagnostická kritéria. Poruchy osobnosti - podivíni a excentrici: schizoidní porucha osobnosti, schizotypní porucha osobnosti, paranoidní porucha osobnosti

 • Poruchy osobnosti - afektivní, emotivní, dramatizující: Disociální porucha osobnosti, emočně nestabilní porucha osobnosti – impulzivní a hraniční typ, histrionská porucha osobnosti, narcistická porucha osobnosti

 • Poruchy osobnosti - úzkostní, ustrašení: Závislá porucha osobnosti, vyhýbavá porucha osobnosti, anankastická porucha osobnosti

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím