Veřejné zdravotnictví

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023

PředmětVeřejné zdravotnictví (VEZDKSP)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. David Urban, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 5 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 5 2 kr. ZA

Sylabus

 • Úloha veřejného zdravotnictví, zdravotní politika
 • Zdroje informací ve veřejném zdravotnictví
 • Sociální determinanty zdraví
 • Zdravotnictví jako společenský systém
 • Typologie zdravotnických systémů
 • Model zdravotnictví v ČR
 • Zdravotní služby a sociální služby v ČR
 • WHO - význam a úkoly
 • Program Zdraví 21, implementace v ČR
 • Kvalita a bezpečnost zdravotní péče
 • Zdravotní gramotnost

Doporučená literatura

 • JAROŠOVÁ, D.: Veřejné zdravotnictví. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003.
 • DAVIDSON, A.: Social Determinants of Health: A Comparative Approach. Oxford University Press, 2019.
 • HOLČÍK, J., KOUPILOVÁ, I.: Sociální determinanty zdraví. Základní fakta a doporučení pro praxi v kontextu programu Zdravá města. Časopis lékařů českých, Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 140, č. 1, s. 3-7.
 • HOLČÍK, J.: Zdravotní gramotnost a její role v péči o zdraví. Brno: MSD, 2009.
 • JANEČKOVÁ, H., HNILICOVÁ, H.: Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha: Portál, 2009.
 • ČELEDOVÁ, L., ČEVELA, R.: Výchova ke zdraví. Vybrané kapitoly. Praha: Grada Publishing, 2010.

Anotace


Předmět seznamuje studenty se zdravotní politikou WHO a její realizací na úrovni České republiky, dále se zdravotnickými systémy a sítí zdravotnických a sociálních zařízení. Poskytuje informace o zdravotním stavu obyvatelstva České republiky. Zabývá se vlivem způsobu života na zdravotní stav různých skupin obyvatelstva. Dále poskytuje informace o stavu životního prostředí u nás. Zabývá se strategií péče o zdraví ve světě a v České republice. Student zná základní politiku WHO a její realizaci v České republice. Zná systémy zdravotnictví u nás a v Evropě. Zná faktory ovlivňující zdravotní stav obyvatelstva. Student zná různé strategie péče o zdraví u nás a ve světě. Student dovede uplatnit v praxi informace týkající se zdravotního stavu obyvatelstva. Rozezná jednotlivé systémy zdravotnictví.
 
Osnova předmětu:


 • Úloha veřejného zdravotnictví, zdravotní politika

 • Zdroje informací ve veřejném zdravotnictví

 • Sociální determinanty zdraví

 • Zdravotnictví jako společenský systém

 • Typologie zdravotnických systémů

 • Model zdravotnictví v ČR

 • Zdravotní služby a sociální služby v ČR

 • WHO - význam a úkoly

 • Program Zdraví 21, implementace v ČR

 • Kvalita a bezpečnost zdravotní péče

 • Zdravotní gramotnost 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím