Kvalitativní výzkum v sociální práci

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023

PředmětKvalitativní výzkum v sociální práci (KvlVSP)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantPhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální péče - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 5 3 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 5 3 kr. ZA

Sylabus

 • Vymezení kvalitativního výzkumu (etika, kvalita, definice)
 • Proces přípravy KV (cíle, kritéria výběru participantů, relevantní zdroje, vstup do terénu)
 • Design KV (zakotvená teorie, případová studie, akční výzkum, etnografický výzkum)
 • Metody a techniky sběru dat v KV (rozhovor, pozorování, analýza dokumentů, videozáznam)
 • Analýza a interpretace získaných dat v KV (proces, vybrané analytické postupy a interpretace)
 • Psaní o KV (struktura textu)

Doporučená literatura

 • MIOVSKÝ, M.: Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006.
 • CORBIN, J., STRAUSS, A.: Basics of Qualitative Research. New York: SAGE, 2014.
 • DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 2011.
 • ŘEZNÍKOVÁ, V.: Studijní opora
 • PUNCH, K.: Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2015.
 • ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2014.
 • HENDL, J.: Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2016.
 • REICHEL, J.: Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s kvalitativní strategií výzkumu, jak teoreticky, tak prakticky. Student získá povědomí o vybraných designech kvalitativního výzkumu. Studenti si prakticky vyzkouší vybrané metody a techniky sběru dat. Kvalitativní data následně zpracují.Osnova předmětu:


 • Vymezení kvalitativního výzkumu (etika, kvalita, definice)

 • Proces přípravy KV (cíle, kritéria výběru participantů, relevantní zdroje, vstup do terénu)

 • Design KV (zakotvená teorie, případová studie, akční výzkum, etnografický výzkum)

 • Metody a techniky sběru dat v KV (rozhovor, pozorování, analýza dokumentů, videozáznam)

 • Analýza a interpretace získaných dat v KV (proces, vybrané analytické postupy a interpretace)

 • Psaní o KV (struktura textu)

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím