Psaní odborného textu

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětPsaní odborného textu (POT)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantPhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů1
Prezenční studium
Cvičení1 h
Kombinované studium
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Zdravotně sociální péče - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 1 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 1 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023 P 1 1 kr. ZA

Sylabus

 • definování odborného textu
 • strukturování odborného textu
 • formální náležitosti 
 • vyhledávání vhodných zdrojů
 • práce s literaturou a zdroji
 • etické aspekty odborného textu 
 • tvorba seznamu použitých zdrojů

Doporučená literatura

 • DLOUHÁ, J.: Nápověda: Jak psát odborný text [online]. Enviwiki.
 • NEUSAR, A. 2016. Malá knížka o odborném psaní. Dostupné z https://neusar.cz/mala-knizka-o-odbornem-psani/

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s požadavky na psaní odborného textu. Student bude mít možnost si jeho tvorbu vyzkoušet. Student bude mít přehled, jak správně citovat v odborném textu. Dozví se, kde vyhledávat vhodné zdroje. Naučí se, jak text formálně upravit a strukturovat. Absolvování kurzu by mělo přispět k jednotnosti odevzdávaných textů požadovaných v dalších předmětech.Osnova předmětu


 • definování odborného textu

 • strukturování odborného textu

 • formální náležitosti 

 • vyhledávání vhodných zdrojů

 • práce s literaturou a zdroji

 • etické aspekty odborného textu 

 • tvorba seznamu použitých zdrojů

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím