Supervize praxe 1

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětSupervize praxe 1 (SVP1-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. Milan Tomka, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení1 h
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Zdravotně sociální péče - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023 P 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • Předmět a cíle supervize
 • Druhy a formy supervize
 • Etické principy supervize
 • Supervize z pohledu supervizanta
 • Struktura a obsah supervizního kontraktu
 • Hranice a přínosy supervize
 • Supervize v praktické výuce

Doporučená literatura

 • HAWKINS, P. – SHOHET R.: Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2016.
 • SCHAVEL, M., TOMKA, M.: Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe. Bratislava : BEKI design, 2010.
 • MAROON, I., MATOUŠEK, O., PAZLAROVÁ, H: Vzdělávaní studentů sociální práce v terénu. Model pro supervizi. Praha : Karolinum, 2007.
 • HOWE, K., GREY, I.: Effective supervision in social work. London : Learning Matters, 2013

Anotace


Cílem předmětu je vést studenty prostřednictvím vybraných metod supervize k náhledu na výkon svěřených rolí v průběhu odborné praxe, k porozumění souvislostí vlastního chování, prožívaní a myšlení k chování, prožívaní a myšlení klienta, potažmo skupiny klientů.

Osnova předmětu:


 • Předmět a cíle supervize

 • Druhy a formy supervize

 • Etické principy supervize

 • Supervize z pohledu supervizanta

 • Struktura a obsah supervizního kontraktu

 • Hranice a přínosy supervize

 • Supervize v praktické výuce


Supervize v malých skupinách probíhá s uplatněním zejména následujících postupů a technik:


 • Aplikace přístupu orientovaného na úlohy ve výcvikové supervizi.

 • Bálintovský model supervize. Poradenský model supervize.

 • Techniky modelování soch a převrácených rolí.

 • Využívání analogových prostředků v supervizi.

 • Analýza nahrávek (audio nebo videozáznamů) z práce s klientem


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím