Teorie ošetřovatelství

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětTeorie ošetřovatelství (TO)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. ( cetlova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Zdravotně sociální péče - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 3 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023 P 1 3 kr. ZA

Sylabus

 • Ošetřovatelství jako vědní disciplína.
 • Vývoj ošetřovatelství v ČR a v zahraničí.
 • Charakteristika oboru ošetřovatelství.
 • Základní terminologie, koncepce ošetřovatelství.
 • Regulační systém ošetřovatelské praxe.
 • Ošetřovatelská péče: metody péče, normy a standardy, postupy, hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelství, ochrana zdraví sestry.
 • Nové kurikulum podle evropské strategie SZO.
 • Evropská strategie péče o zdraví.
 • Role sestry: osobnost a vlastnosti sestry; postavení, kompetence, vzdělávání,sesterské organizace.
 • Ošetřovatelská dokumentace.

Doporučená literatura

 • JAROŠOVÁ, D., ZELENÍKOVÁ, R.: Ošetřovatelství založené na důkazech. Praha: Grada Publishing, 2014.
 • KUTNOHORSKÁ, J.: Historie ošetřovatelství. Praha: Grada, 2010.
 • JAROŠOVÁ, D., MAJKUSOVÁ, K., KOZÁKOVÁ, R., ZELENÍKOVÁ, R.: Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing, 2015.
 • KOPÁČIKOVÁ, M., CETLOVÁ, L., STANČIAK, J.: Ošetřovatelský proces a potřeby pacientů/klientů. VŠPJ : 2012.
 • CETLOVÁ, L., DRAHOŠOVÁ, L., TOČÍKOVÁ, I.: Hodnotící a měřící škály pro nelékařské profese. VŠPJ: Jihlava, 2012.
 • GRICE, Tony a James GREENAN.: Nursing 2. Oxford: Oxford University Press, Oxford English for careers. 2008.
 • GRICE, Tony a Antoinette MEEHAN.: Nursing 1. Oxford: Oxford University Press, Oxford English for careers. 2007.
 • PLEVOVÁ, I. a kol: Ošetřovatelství I. Praha: Grada Publishing, 2018.
 • PLEVOVÁ, I. a kol.: Ošetřovatelství II. Praha: Grada Publishing, 2019.

Anotace


Anotace předmětu: Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Předmět seznamuje studenty s oborem ošetřovatelství se zaměřením na teoretickou základnu oboru včetně jeho řízení. Poskytuje informace o jednotlivých oborech/oblastech a specifikách ošetřovatelské péče s důrazem na sociální aspekty.Osnova předmětu:


 • Ošetřovatelství jako vědní disciplína.

 • Vývoj ošetřovatelství v ČR a v zahraničí.

 • Charakteristika oboru ošetřovatelství.

 • Základní terminologie, koncepce ošetřovatelství.

 • Regulační systém ošetřovatelské praxe.

 • Ošetřovatelská péče: metody péče, normy a standardy, postupy, hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelství, ochrana zdraví sestry.

 • Nové kurikulum podle evropské strategie SZO.

 • Evropská strategie péče o zdraví.

 • Role sestry: osobnost a vlastnosti sestry; postavení, kompetence, vzdělávání,sesterské organizace.

 • Ošetřovatelská dokumentace.


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím