Anglický jazyk 3

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětAnglický jazyk 3 (ANJ3)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Pavla Šlechtová ( slechtova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Zdravotně sociální péče - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 3 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023 P 3 2 kr. ZA

Sylabus

 • Introduction into the Topic, Revision of Semester 2
 • Social Work with Families and Children, Present Perfect Simple
 • Practical English 1
 • Present Perfect Continuous
 • Social Work with Seniors, Social Work with Disabled People
 • Practical English 2
 • Social Work with Homeless People, Social Work with Addicted People
 • Revision of Tenses
 • Social Work with Immigrants
 • Practical English 3
 • Revision

Doporučená literatura

 • Texty v e-learningovém kurzu.
 • KYNCLOVÁ, J., VAŠŇOVSKÁ, M., JANOUŠKOVÁ, K., KVASNIČKA, R.: Anglicko-český/česko-anglický slovník odborných pojmů zejména z oblasti sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené. 2. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravě, 2006.
 • MURPHY, R.: English Grammar in Use. Cambridge : CUP, 2012.
 • DOEL, M.: Social Work. The Basics. London: Routledge, 2012.
 • WRIGHT, R., CRESSWELL, C.: English for Health and Social Care Workers.Hove: Pavilion Publishing and Media Ltd, 2017.
 • LATHAM-KOENIG, C., OXENDEN, C., SELIGSON, P.: English file: pre-intermediate. 3rd pub. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji. Student upevňuje své schopnosti používat obecný a odborný jazyk v běžných profesních situacích.
 
Osnova předmětu:


 • Social Work with Families and Children

 • Social Work with Seniors

 • Social Work with Disabled People

 • Social Work with Homeless People

 • Social Work with Addicted People

 • Social Work with Immigrants

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím