Sociálně psychologický výcvik II.

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023

PředmětSociálně psychologický výcvik II. (SOPV2)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. Milan Tomka, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení40 h
Kombinované studium
Cvičení40 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální péče - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 3 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 3 2 kr. ZA

Sylabus

 • Sebepoznávání.
 • Očekávání a obavy.
 • Pravidla a cíle SPV.
 • Sociální percepce.
 • Sebereflexe.
 • Poznávaní druhých.
 • Jednotlivé komunikační schopnosti.
 • Dorozumívání se mezi lidmi.
 • Neverbální komunikace.
 • Zpětná vazba.
 • Zhodnocení přínosu.

Doporučená literatura

 • DOEL, M., SHARDLOW, S. M.: The New Social Work Practice: Exercises and Activities for Training and Developing Social Workers. (ebook) Routledge, 2010
 • EVANGELU, J., E. FRIDRICH, O.: 133 her pro motivaci a rozvoj týmů. Praha: Grada, 2011
 • KOLAŘÍK, M.: Interakční psychologický výcvik. 1. vyd. Praha: Grada, 2019.
 • KOMÁRKOVÁ, R a kol.:: Aplikovaná sociální psychologie III. Sociálněpsychologický výcvik. Praha: Garda, 2001.

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům sebezkušenostní zážitkový program zaměřený na rozvoj sebepoznání, sociálních schopností a komunikačních dovedností. Podporovat sebereflexi a zpětnou vazbu, která vychází z intenzivní interakce ve skupině, a která umožní náhled studentů na vlastní motivy konání a je podnětem k dalšímu rozvoji osobnosti. Výcvik zároveň posilňuje zvýšení citlivosti pro motivy chování  u jiných,  což vede k toleranci a k vzájemné akceptaci v myšlení, prožívání a konání.
 
Osnova předmětu:


 • Sebepoznávání.

 • Očekávání a obavy.

 • Pravidla a cíle SPV.

 • Sociální percepce.

 • Sebereflexe.

 • Poznávaní druhých.

 • Jednotlivé komunikační schopnosti.

 • Dorozumívání se mezi lidmi.

 • Neverbální komunikace.

 • Zpětná vazba.

 • Zhodnocení přínosu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím