Průmyslová logistika

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023

PředmětPrůmyslová logistika (PL-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Petr Tyráček, Ph.D., MBA ( tyracek@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 P 2 3 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 2 3 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 3 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 P 2 3 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 2 3 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 1 3 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 2 3 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 3 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 P 2 3 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 1 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 PV 4 3 kr. ZA

Sylabus

 • • Základy logistiky. Integrovaný systém logistiky
  • Základy technologie (stroj, plast, elektro)
  • Management nákupu, výroby a odbytu
  • Výrobní systém a jeho typologie
  • Zásobování
  • Modely zásobování synchronizované s výrobou
  • Zásobování podle součástkové základny
  • Výrobní logistika
  • Distribuční logistika
  • Logistický informační systém
  • Integrované řízení odbytu, výroby a nákupu
  • Operativní plánování odbytu, výroby a nákupu
  • Logistické technologie

Doporučená literatura

 • • Tomek Gustav, Vávrová Věra: Řízení výroby a nákupu. Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1479-0
  • Preclík Vratislav: Průmyslová logistika. ČVUT Praha, 2000. ISBN 80-01-02139-4
  • Sixta Josef, Mačát Václav: Logistika, teorie a praxe. CP Books, a.s., 2005. ISBN 80-251-0573-3

Anotace

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními metodami řízení logistiky ve výrobních organizacích. Obsahem předmětu řízení logistiky ve výrobních organizacích jsou metody integrovaného plánování a řízení nákupu, výroby a prodeje organizace. Ve cvičeních si studenti konkrétní metody procvičí.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím