Nauka o materiálech

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023

PředmětNauka o materiálech (NM)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 P 1 2 kr. ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 1 2 kr. ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 2 kr. ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 P 1 4 kr. ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 P 1 2 kr. ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 1 2 kr. ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 1 2 kr. ZK

Sylabus

 • Úvod a historický přehled materiálů, krystalická a amorfní struktura, základy termodynamiky, fáze a difuze kovových soustav
 • Deformace napětí, rekrystalizace, tepelně-mechanické namáhání
 • Struktura (mřížka a její uspořádání), mechanické vlastnosti, zkoušení struktury a vlastností
 • Rovnovážné diagramy, soustava Fe-C, slitiny železo-uhlík
 • Metalurgie železa, legování
 • Fázové přeměny v ocelích a litinách, austenizační diagramy, diagramy IRA, ARA, základy tepelného a chemicko-tepelného zpracování ocelí a litin
 • Měď a slitiny mědi
 • Hliník a slitiny hliníku
 • Ostatní neželezné kovy a jejich slitiny
 • Plasty – základní rozdělení a vlastnosti, reaktoplasty – pryskyřice a pryže
 • Plasty – termoplasty
 • Kompozitní materiály a ostatní nekovové materiály

Doporučená literatura

 • PLUHAŘ, J.: Nauka o materiálech, SNTL 1989
 • PTÁČEK, L.: Nauka o materiálu I, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2003
 • PTÁČEK, L.: Nauka o materiálu II, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2002
 • MLEZIVA, J.: Polymery, Sobotáles, 1993
 • LAPČÍK, L., RAAB, M.: Nauka o materiálu, UTB Zlín, 2004
 • ADAMS, Robert A. Calculus: a complete course. 6. vyd. Toronto: Pearson Addison Wesley, 2007, 482 s.

Anotace

Předmět Nauka o materiálu prohlubuje základní znalosti materiálového inženýrství, které jsou požadovány od středních a vyšších technických pozic ve výrobní sféře. Cílem je orientace v základech metalurgie, fyzikální chemie kovů, struktuře kovových materiálů, zpracování nejvýznamnějších barevných kovů, polymerních materiálů a kompozitů. Důraz je kladen na pochopení struktury a vlastností materiálů ve vztahu k průmyslové výrobě.


Znalosti: Student umí popsat, co je předmětem zájmu nauky o materiálu, vysvětlit podstatu volby, zpracování a užitných vlastností materiálu s vlivem na hospodárnost provozu. Student se dále umí orientovat v materiálových listech, materiálových a technologických vlastnostech stěžejních materiálů.
 
Dovednosti: Student umí aplikovat materiálové vlastnosti při rozhodování v konstrukční a technologické výrobní činnosti, využívá znalostí materiálů s jistotou a je schopen analyzovat a řešit náročné výrobní problémy ve spolupráci s dodavateli materiálů, analytickými laboratořemi a je schopen diskutovat o vztazích mezi strukturou a užitnými vlastnosti materiálů.

Obecné způsobilosti: Student umí rozpoznat materiálové vlastnosti, přičemž se klade důraz mezi hloubkové pochopení struktur materiálů, orientace mezi materiály a jejich charakteristikami

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím