Výrobní technologie I

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023

PředmětVýrobní technologie I (VT1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Luboš Kameník, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 P 1 3 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 1 3 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 3 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 P 1 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 P 1 3 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 1 3 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 1 3 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 1 3 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 3 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 P 1 3 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 1 3 kr. ZA

Sylabus

 • Výrobní proces, technická příprava výroby, výrobní operace
 • Technologie třískového obrábění – základní rozdělení, řezný proces, počítačová podpora
 • Technologie tváření – plošné, objemové
 • Slévárenská technologie
 • Svařování materiálů
 • Zpracování plastů a nekovových materiálů
 • Technologie povrchových úprav
 • Speciální technologie a výrobní procesy

Doporučená literatura

 • Kocman, Karel. Speciální technologie obrábění. Brno: PC-DIR Real, s.r.o. 1998.
 • SUCHY, Ivana. Handbook of die design. 2nd edition New York: McGRAW-HILL, 2006. pp. 730
 • ZDRAVECKÁ, Eva a Ján KRÁL´. Základy strojárskej výroby. 1. vyd. Prešov: Vydavatel´stvo Michala Vaška, 2002. 145 s.
 • HUMÁR, A. Výrobní technologie II [online]. Studijní opory pro podporu samostudia v oboru „Strojírenská technologie“. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2002. Dostupné z: http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/opory-save/VyrobniTechnologie_II.pdf.
 • KOCMAN, K., PROKOP, J. Výrobní technologie II - Obrábění. Skriptum VUT v Brně. Akademické nakladatelství CERM, 2002. 83 s.
 • KOCMAN, K., PROKOP, J. Technologie obrábění. Druhé vydání. Akademické nakladatelství CERM, 2005. 270 s.
 • SANDVIK CZ s.r.o. Technická příručka obrábění. 2005. C-2900:3CZE/01. AB Sandvik Coromant 2005.

Anotace

Cílem předmětu je seznámení studentů s hlavními výrobními technologiemi používanými ve strojírenském průmyslu. Vytvořit základní znalost u vybraných technologií, obrábění, tváření, zpracování plastů, pro následné prohlubování těchto vědomostí v dalším studijním předmětu Výrobní technologie II.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím