Semestrální projekt

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětSemestrální projekt (xSP-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. ( zdenek.horak@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů6
Prezenční studium
Cvičení6 h
Kombinované studium
Cvičení14 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2018/2019 P 5 6 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 5 6 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 5 6 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 5 6 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 6 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 5 6 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 5 6 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 5 6 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 5 6 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 5 6 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 5 6 kr. ZA

Sylabus

  • Studium problematiky pro řešení úkolů budoucí bakalářské práce (popř. jiné téma)
  • Zpracovávání podkladů a úkolů souvisejících s budoucí bakalářskou prací (popř. jiné téma)
  • Konzultace s vedoucím bakalářské práce

Doporučená literatura

  • BORŮVKOVÁ J. aj. Jak napsat bakalářskou práci. Jihlava: VŠPJ, 2007
  • BORŮVKOVÁ J. Formální úprava bakalářské práce. Jihlava: VŠPJ, 2009

Anotace

Cílem Semestrálního projektu je vytvořit pro studenta podmínky pro započetí reálné práce na zpracovávání své bakalářské práce (BP). Student individuálně a formou konzultací se svým vedoucím BP řeší úkoly a problémy související se svou BP. Garant předmětu stanovuje obecné podmínky na realizaci předmětu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím