Základy konstruování

Studijní plán: Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023

PředmětZáklady konstruování (ZK-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů3
Ekvivalent
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 P 2 3 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 2 3 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 2 3 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 P 2 3 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 P 2 3 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 2 3 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 2 3 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 2 3 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 2 3 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 P 2 3 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 2 3 kr. ZA

Sylabus

 • Iniciace konstruktérského projektu – počáteční studie, strategie řešení konstruktérské úlohy.
 • Technologická a informační báze pro řešení konstruktérské úlohy, souvislost se strategií řešení.
 • Fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti technických materiálů v kontextu návrhu konstrukčního řešení.
 • Funkční a technologické rozměry, kótování na výkresové dokumentaci.
 • Rozměrové a geometrické tolerance, metody určení a zápisu na výkresové dokumentaci.
 • Sestavy strojních zařízení – struktura sestavy z hlediska návrhu a montáže. Kusovník – soupis položek.
 • Toleranční analýza rozměrového řetězce součásti a sestavy.
 • Konstruování součástí v kontextu dostupných výrobních technologií.
 • Virtuální prototyp – 3D model konstrukčního řešení pro ověření funkčních parametrů.
 • CAE – počítačová podpora výpočtů a simulací pro ověření funkčních vlastností virtuálního prototypu.
 • Pevnostní výpočet na CAD modelu – definování materiálových vlastností, sítě FEM, zatížení, uložení - okrajové podmínky.
 • Interpretace výsledků výpočtů a simulací, výpočtová zpráva jako součást technické dokumentace.
 • Optimalizace virtuálního prototypu na základě výsledků výpočtů a simulací, provádění změn v dokumentaci.
 • Dokumentace technického řešení konstruktérské úlohy – CAD / CAE data, fáze PLM.

Doporučená literatura

 • FOŘT, P. a J. KLETEČKA. Autodesk Inventor: Funkční navrhování v průmyslové praxi. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2007, 318 s. ISBN 978-80-251-1773-6.
 • SVOBODA, P,, J, BRANDEJS a J. DVOŘÁČEK. Základy konstruování. 5. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013, 236 s. ISBN 978-80-7204-839-7.
 • SVOBODA, P. a J. BRANDEJS. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. 5. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013, 234 s. ISBN 978-80-7204-838-0.
 • FOŘT, P. a J. KLETEČKA. Technické kreslení. Brno: Computer Press, 2008, 252 s. ISBN 80-251-0498-2.
 • LEINVEBER, J. a P. VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.
 • SAMUEL, S., B. STEVENSON a E. WEEKS. Advanced Simulation using Nastran: Project Oriented Learning Manual for People Who design Stuff. San Jose: Design Visionaries, 2008. ISBN 0-9754377-7-1.
 • SHIGLEY, J. E., Ch. R. MISCHKE. a R. G. BUDYNAS. Konstruování strojních součástí. 1. vyd. Editor M. Hartl, M. Vlk. Brno: VUTIUM, 2010, 1159 s. ISBN 978-80-214-2629-0.

Anotace

Cílem předmětu je získat znalosti a dovednosti konstrukce montážní jednotky zadané parametricky - syntetický přístup. Návrh variant řešení zadané úlohy, návrh funkčních uzlů, návrh konstrukčního řešení úlohy s rozborem geometrické přesnosti (návrhový výkres, výkresy součástí, výkres sestavení, technická zpráva). Student se seznámí s konstrukcí modulového technického systému s využitím standardních komponent. Předmět je plně podporován 3D konstrukčním softwarem. Jsou navrhovány reálné produkty, které jsou konfrontovány s již existujícími obdobnými řešeními. Je aplikován systém týmové práce v malých studentských skupinkách. Předmět má charakter konstrukčně projekčního projektu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím