Anglický jazyk /ATP-u2

Studijní plán: Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023

PředmětAnglický jazyk /ATP-u2 (AJ2ATP-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Zdeňka Dostálová ( dostalova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 CJ 2 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 CJ 2 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 2 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 CJ 2 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 CJ 2 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 CJ 2 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 2 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 CJ 2 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 2 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 CJ 2 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 2 2 kr. ZA

Sylabus

  • 1. Mathematical Expressions: Equations and Formulas
  • 2. Mechanics of Materials
  • 3. Mechanical Engineering Design
  • 4. Industrial Logistics
  • 5. Electrical Engineering
  • 6. Sources of Energy

Doporučená literatura

  • GLENDINNING, Eric H.; GLENDINNING, Norman. Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering. Oxford: OUP, 2001. 190 s. ISBN 0194573923.
  • GERE, J. M.; GOODNO, B. J. Mechanics of Materials. 8th ed., SI version. Independence, Ky: Nelson Engineering, 2012. ISBN 9781111577742.
  • BUDYNAS, Richard G. a Keith J. NISBETT. Shigley's Mechanical Engineering Design (in SI Units). 10 edition. McGraw-Hill Higher Education, 2014. ISBN 978-9814595285.
  • LAMBERT, DOUGLAS M., JAMES R. STOCK a LISA M. ELLRAM. Fundamentals of logistics management. International ed. Boston [u.a.]: Irwin/McGraw-Hill, 1998. ISBN 9780071157520.

Anotace

Cíl: Cílem předmětu je zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni A2/B1. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. přijímací řízení, obchodní jednání, obchodní korespondence, profesní prezentace.


Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím