Základy akademického psaní

Studijní plán: Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023

PředmětZáklady akademického psaní (ZAP)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Zdeňka Dostálová ( dostalova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 4 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 4 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 4 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 4 2 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace

Cílem předmětu je zváldnutí základních principů a forem akademického psaní a vyjadřování se pro účely vysokokolského studia. Cvičení jsou aplikačně orientována na rozlišování a používání vhodných jazykových registrů pro danou situaci a praktické užití nabytých odborných znalostí při přpravě studentských odborných prací a vystoupení.


Znalosti: Student se orientuje v požadavcích na obsahově tematickou a jazykově kompoziční stavbu odborného textu. Student zná a umí použít jazykové registry vhodné pro základní formy studentských akademických prací a projevů, zná jejich jazykové a stylové normy a žánrová specifika.


Dovednosti: Student umí adekvátně pracovat se získanými informacemi, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, hodnotit, správně citovat a prezentovat je. Dokáže efektivně vytvořit poznámky z odborného textu i přednášky, věcně diskutovat, efektivně prezentovat informace, tvořit odborný text, psát seminární a bakalářskou práci a abstrakt a obhájit svou práci.


Obecné způsobilosti: Student dokáže zpracovat odborné informace a prezentovat výsledky v rámci studentských prací v mluvené i psané podobě ve shodě s normami odborné komunikace.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím