Anglický jazyk /ATP-u3

Studijní plán: Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětAnglický jazyk /ATP-u3 (AJ3ATP)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Zdeňka Dostálová ( dostalova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 CJ 3 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 CJ 3 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 3 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 CJ 3 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 CJ 3 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 CJ 3 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 3 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 CJ 3 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 3 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 CJ 3 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 3 2 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Mathematical Expressions: Algebra, Calculus
 • 2. Mechanics (selected topics)
 • 3. Strength of Materials
 • 4. Projects, Project Management
 • 5. Material Properties (selected topics)
 • 6. The Environment

Doporučená literatura

 • GLENDINNING, Eric H.; GLENDINNING, Norman. Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering. Oxford: OUP, 2001. 190 s. ISBN 0194573923.
 • ADAMS, Robert A. Calculus: a complete course. 6. vyd. Toronto: Pearson Addison Wesley, 2007, 482 s. ISBN 9780321781079
 • KHURMI, R.S. Strength of Materials (MKS and SI units). 21st ed. New Delhi: S. Chand, 1993. ISBN 9788121905336.
 • SAWHNEY, G. S. Fundamentals of Mechanical Engineering: Thermodynamics, Mechanics, Theory of Machines, Strength of Materials and Fluid Dynamics. 3. PHI Learning Pvt. Ltd., 2015. ISBN 978-81-203-5133-2.
 • SHACKELFORD, James. Introduction to Materials Science for Engineers. 8th edition. Pearson, 2015. ISBN 0273793403.

Anotace

Cíl: Cílem předmětu je zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni A2/B1. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. přijímací řízení, obchodní jednání, obchodní korespondence, profesní prezentace.


Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím