Nauka o materiálech II

Studijní plán: Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětNauka o materiálech II (NMII-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prerekvizity předmětu
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 2 4 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 2 4 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 P 2 4 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 2 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Technická keramika, polymery a kompozity
 • Kovové materiály a jejich zpracování
 • Nekovové materiály a jejich zpracování
 • Polymerní materiály a jejich zpracování
 • Kompozitní materiály a jejich zpracování
 • Degradace materiálů
 • Testování materiálů v praxi 
 • Povrchové úpravy
 • Volba materiálu v praxi
 • 3D tisk

Doporučená literatura

 • Ptáček L.: Nauka o materiálu I, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2001. 505 s. ISBN 80-7204-193-2.
 • Ptáček L.: Nauka o materiálu II, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2002. 392 s. ISBN 80-7204-248-3.
 • Macek K. a kol.: Kovové materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze 2006. 164 s. ISBN 80-01-03513-1.
 • Janovec J. a kol.: Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze 2008. 143 s. ISBN 978-80-0104-167-3.
 • Murray G., White ChW., Weise W.: Introduction to Engineering Materials, CRC Press, 2007
 • Jones DRH., Ashby MF.: Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructures, Processing and Design, Elsevier, 2005. 352 s, ISBN 978-00-8046-863-1
 • Gilmore Ch.: Materials Science and Engineering Properties, Cengage Learning, 2014. 752 s, ISBN 978-13-0515-619-7
 • Sobotová, J. Nauka o materiálu I. a II.: cvičení. 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2014.

Anotace

Cílem předmětu je získat přehled o vztahu mezi složením, zpracováním, strukturou a vlastnostmi technických materiálů, které nacházejí uplatnění v průmyslu. Předmět doplňuje informace získané v předmětu Nauka o materiálech 1. Studenti budou seznámeni s podstatou fázových přeměn při tepelném zpracování kovů a slitin, konstrukčních materiálech kovových, keramických, polymerních i kompozitních s ohledem na vztah jejich chemického složení a technologického zpracování ke krystalografickým, strukturním a mechanickým charakteristikám. Předmět také pojednává o degradaci materiálů při jejich použití v praxi, základních zásadách volby materiálu pro aplikace.
 
Znalosti studenta: Student se orientuje v základních materiálech používaných v průmyslu.
 
Dovednosti studenta: Student je po absolvování předmětu schopen provádět základní výběr technických materiálů pro dané podmínky a použití v praxi, navrhovat vhodné druhy zkoušek pro hodnocení požadovaných vlastností, navrhovat technologické postupy výroby a zpracování materiálů s ohledem na užitné vlastnosti.
 
 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím