Anglický jazyk /ATP-u5

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2022/2023

PředmětAnglický jazyk /ATP-u5 (AJ5)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Zdeňka Dostálová ( dostalova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2021/2022 P 1 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2021/2022 P 1 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2022/2023 P 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • Metrology; mathematical expressions
 • Mechanical engineering; describing mechanisms and technologies
 • Electrical engineering; discussing troubleshooting
 • Automation and control systems; negotiating
 • Electro-technology and work safety; procedures and precautions
 • Research methods; presenting results of work
 • Robots and manipulators; reporting changes
 • Thermodynamics and hydromechanics; evaluating projects and experiments
 • Materials science and testing; describing a process
 • Quality management; discussing, arguing, defending an opinion
 • Describing technical problems and suggesting solutions
 • Writing emails, fundamental forms of business correspondence

Doporučená literatura

 • Anglický jazyk /ATP-u5, studijní opora v LMS Moodle. E-learning VŠPJ
 • SWAN, Michae, Practical English Usage. New York: Oxford University Press, 2005. ISBN 9780194420983
 • MURPHY, Raymond, English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English: with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4
 • ADAMS, Robert A., Calculus: a complete course. 6th ed. Toronto: Pearson Addison Wesley, 2007, 482 s. ISBN
  9780321781079
 • GERE, J. M., GOODNO, B. J. Mechanics of Materials. 8th ed., SI version. Independence, Ky: Nelson Engineering, 2012. ISBN 9781111577742

Anotace

Cíl: Cílem předmětu je zvládnutí odborného anglického jazyka a znalostí a dovedností potřebných k efektivní komunikaci v angličtině v profesním a akademickém prostředí. Dalším cílem je zvýšení autonomie studentů, lepší porozumění jejich vlastním jazykovým potřebám spojeným s profesní praxí a plánování individuálních studijních aktivit k jejich uspokojení jak v rámci předmětu, tak v praxi. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji.Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1/B2. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. komunikace s klienty, spolupracovníky, podřízenými nebo vědeckými kolegy, prezentování a obhajování svých výsledků, vysvětlování, instruování, obchodní jednání, diskuse a disputace. Student analyzuje a zná své vlastní potřeby dalšího vzdělávání v odborném anglickém jazyce.Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen vyhledat informace v anglicky psaném zdroji, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v mnoha profesních situacích, umí dávat instrukce, hovořit o všech aspektech své odbornosti, účastnit se jednání, prezentovat své výsledky, obhajovat názory, adekvátně se písemně vyjadřovat za různými profesními a akademickými účely.Obecné způsobilosti: Student se umí orientovatv odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce. Komunikuje ústně i písemně v různých profesních a akademických situacích. Je schopen autonomně vyhodnotit své potřeby dalšího jazykového vzdělání v profesní oblasti, naplánovat a implementovat aktivity k jejich naplnění a vyhodnotit svůj pokrok.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím