Diplomová práce

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětDiplomová práce (DP-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Radek Kolman, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů10
Prezenční studium
Cvičení6 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2021/2022 P 4 10 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023 P 4 10 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2021/2022 P 4 10 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2022/2023 P 4 10 kr. ZA

Sylabus

  • Zpracovávání podkladů souvisejících s diplomovou prací.
  • Realizace dílčích úkolů pro řešení diplomové práce.
  • Konzultace s vedoucím diplomové práce

Doporučená literatura

Anotace

Cílem předmětu Diplomová práce je vytvořit pro studenta podmínky pro dokončení závěrečné práce. Student individuálně a formou konzultací se svým vedoucím DP řeší úkoly a problémy související se svou DP. Garant předmětu stanovuje obecné podmínky pro realizaci předmětu.

 

Obecné způsobilosti: Student si při tvorbě diplomové práce osvojí strojírenskou technologii, konstrukci a vývoj strojírenského zařízení. Propojí to na průmyslovou automatizaci s ohledem na Průmysl 4.0. Naučí se plánování a organizaci práce. Při řešení vzniklých problémů využije efektivní komunikace, kreativitu a především samostatnost.

 

Obsah předmětu:


  • Zpracovávání podkladů souvisejících s diplomovou prací.

  • Realizace dílčích úkolů pro řešení diplomové práce.

  • Konzultace s vedoucím diplomové práce

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím