Computer Networks

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětComputer Networks (CN)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Antonín Přibyl ( apribyl@vspj.cz )
JazykAnglicky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující platný od ZS 2022/2023 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 3 5 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace


The course provides both theoretical and practical introduction into computer networks. After explaining basic terms the ISO/OSI reference model is studied. Next, network elements, communication protocols and frames are explained. A detailed explanation of protocols, routing in networks and basic services follows. Finally, wireless transmission and xDLS technology is studied. Lectures are followed by intensive practically oriented exercises using Linux operating system. 
Knowledge: The student knows the terminology of computer networks, knows their basic elements, services, protocols. They know basic computer network configurations; they know how basic services can be securely used.
Skills: The student can configure a TCP/IP protocol, routing, firewall, they can configure DNS, DHCP, SMTP, POP3, IMAP, FTP, and HTTP services in detail. The student can configure wireless network elements (client, Access Point, bridge) with an emphasis on safe operation.
Competences: The students have general knowledge of contemporary computer networks, active and passive elements, and basic protocols used in these networks. 

Content:


 • Network characteristics, classification, topology

 • Passive and active network elements – repeaters, hubs, bridges, gateways

 • Network transmission, ISO/OSI model

 • Communication protocols, frameworks, Ethernet, fast Ethernet

 • Architecture TCP/IP

 • Protocols TCP/IP, IP, IP address, subnet, CIDR

 • Protocols TCP/IP – ARP, ICMP, IGMP, TCP, UDP

 • Routing in TCP/IP, RIP, OSPF, and BGP networks

 • Firewalls

 • DNS and DHCP services

 • SMTP, POP3, and IMAP services

 • FTP and HTTP services

 • Wireless transmission – WI-FI

 • ISDN, xDSL


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím