Mechanika tekutin a termomechanika

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětMechanika tekutin a termomechanika (MTAT)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Martin Marek, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2021/2022 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2021/2022 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2022/2023 P 3 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Základní zákony hydrostatiky, Archimedův zákon, síla působící na stěnu.
 • Eulerova rovnice hydrostatiky, základy hydrodynamiky, základní zákony, měření tlaku, rychlosti a průtoku.
 • Proudění laminární a turbulentní, přechod do turbulence. Základy proudění v trubicích a kanálech.
 • Výtok z nádob, ztráty, jednorozměrové proudění.
 • Základy obtékání těles. Mezní vrstva a její odtržení.
 • Aerodynamické charakteristiky obtékaných těles, vztlak, odpor, polára.
 • Základní pojmy a definice termomechaniky. Stavové veličiny. Teplo a práce.
 • První, druhá a třetí hlavní věta termodynamiky pro otevřené a uzavřené soustavy.
 • Stavová změna a oběh. Základní vratné a nevratné stavové změny.
 • Modely plynů a stavové rovnice. Stavové změny ideálního plynu. Směs ideálních plynů.
 • Vodní pára. Znázornění v i – s diagramu. Řešení stavových změn ve vodní páře.
 • Základy sdílení tepla. Mechanismy sdílení tepla. Vedení tepla.
 • Sdílení tepla prouděním, přestup tepla. Teplotní záření

Doporučená literatura

 • Povinná literatura
 • Ježek J., Váradiová B., Adamec J.: Mechanika tekutin, ČVUT skripta, ISBN 80-01-01615-3, 1997
 • Raček: TM - Mechanika tekutin a termomechanika, Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství ISBN 978-80-214-4343-3
 • Pavelek M.: Termomechanika pro studenty strojních fakult. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství. 2013
 • Pěta M.: Mechanika tekutin. Sbírka příkladů. ČVUT v Praze skripta, ISBN 80-01-003145-4, 2005
 • Doporučená literatura
 • Drábková S. a kolektiv: Mechanika tekutin, Vysoká škola bánská – Technická univerzita Ostrava, 2007
 • Ježek J., Váradiová B., Adamec J.: Mechanika tekutin, ČVUT v Praze 2000
 • Šafařík, Pavel: Termodynamika vlhkého vzduchu, CVUT, 2016
 • Jícha: Přenos tepla a látky, Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství ISBN 80-214-2029-4
 • Jaroš M., Štětina J.: Termomechanika - sbírka příkladů, Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství

Anotace

Cíl: Kurz má za cíl seznámit studenty se souhrnem základních i pokročilých pojmů v oblasti mechaniky tekutin a termomechaniky. Kurz zahrnuje jak teoretický výklad témat formou shrnutí, tak následné řešené příklady pro názorné vysvětlení problematiky.

 

Dovednosti: Schopnost provádět technické výpočty v oblasti mechaniky tekutin, termodynamiky a přenosu tepla.

 

Znalosti: Studenti jsou schopni provádět technické výpočty v oblasti mechaniky tekutin, termodynamiky a přenosu tepla. 

 

Obecné způsobilosti: Studenti umí navrhnout a modelovat mechanické systémy. Rozšíří si technické znalosti a posílí znalosti mechaniky.

 

Osnova předmětu: • Základní zákony hydrostatiky, Archimedův zákon, síla působící na stěnu.

 • Eulerova rovnice hydrostatiky, základy hydrodynamiky, základní zákony, měření tlaku, rychlosti a průtoku.

 • Proudění laminární a turbulentní, přechod do turbulence. Základy proudění v trubicích a kanálech.

 • Výtok z nádob, ztráty, jednorozměrové proudění

 • Základy obtékání těles. Mezní vrstva a její odtržení.

 • Aerodynamické charakteristiky obtékaných těles, vztlak, odpor, polára.

 • Základní pojmy a definice termomechaniky. Stavové veličiny. Teplo a práce.

 • První, druhá a třetí hlavní věta termodynamiky pro otevřené a uzavřené soustavy. Stavová změna a oběh. Základní vratné a nevratné stavové změny.

 • Modely plynů a stavové rovnice. Stavové změny ideálního plynu. Směs ideálních plynů.

 • Vodní pára. Znázornění v i – s diagramu. Řešení stavových změn ve vodní páře.

 • Základy sdílení tepla. Mechanismy sdílení tepla. Vedení tepla, sdílení tepla prouděním, přestup tepla.Teplotní záření.


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím