Průmysl 4.0

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětPrůmysl 4.0 (P40-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Radek Kolman, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2021/2022 P 2 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023 P 2 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2021/2022 P 2 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2022/2023 P 2 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Idea iniciativy Průmyslu 4.0 (Industry 4.0)
 • Technologické předpoklady iniciativy Průmysl 4.0 (Big Data, Internet of Things, Industrial Internet of Things – IioT, Umělá inteligence, Datová analytika)
 • Komunikační standardy v Průmyslu 4.0 (OPC UA, Industrial Ethernet, Modbus, Profibus, MQTT, ...)
 • Řídící systémy, SCADA/HMI
 • Rozšířená realita, Virtuální realita, Smíšená realita
 • Kyberbezpečnost, Time Sensitive Network (TSN) a OPC UA over TSN
 • Nová řídicí architektura a význam otevřené R – T komunikace.
 • Virtualizace výroby, technické prostředky pro tvorbu virtuální aplikace
 • Systém CIROS firmy FESTO Didactic pro tvorbu virtuální výroby
 • MES 4 FESTO Didactic a Bosch Nexeed MES – systémy operativního řízení výroby v intencích Průmyslu 4.0
 • Technologie RFID v systému Průmyslu 4.0 výroby
 • Laboratorní výrobní linka CP Factory firmy FESTO Didactic
 • Mobilní robotika v Průmyslu 4.0 – systémy Robotino firmy FESTO Didactic
 • Pracoviště CNC v CP Factory
 • Tvorba digitálních dvojčat komponent výroby v Industry 4.0 (Asset Administration Shells)
 • Případové studie zvolených aplikací Průmyslu 4.0
 • Stávající technologie a jejich připravenost pro Průmysl 4.0
 • Současný stav a výhled ve standardizaci technologií a procedur v intencích evropské Platformy Industry 4.0

Doporučená literatura

 • Mařík Vladimír a kolektiv, Průmysl 4.0 - Vize pro českou republiku, Vydavatel Management Press, 2016, ISBN 978-80-7261-440-0.
 • https://www.plattform-i40.de

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti problematiky průmyslu 4.0 (Industry 4.0), které získali ze studia předmětu Technologie a standardy Průmyslu 4.0 v bakalářském stupni. Detailně budou seznámeni s technologiemi, používanými v současném stupni rozvoje systémů Industry 4.0 v předních průmyslově vyspělých zemícha na příkladech používaných firmou Bosch. Pozornost bude věnována současnému stavu i vývojovým trendům Internetu věcí (IoT), s důrazem na průmyslový internet věcí (IIoT). Dále bude předmět zaměřen na kyberneticko-fyzické systémy, významnou součást systému Industry 4.0 – komunikační podsystém Industry 4.0, což představuje úvod do problematiky OPC UA a orientaci a samostatné řešení komunikace komponent I 4.0 v tomto softwarovém rozhraní. Studenti budou seznámeni s virtualizačním prostředím CIROS firmy FESTO Didactic, které umožňuje systémovou digitalizaci a virtuální zprovozňování projektů a případových studií Industry 4.0. V této fázi výuky studenti získají důkladné znalosti, co je digitální dvojče v intencích Industry 4.0, tedy s AAS (AssetAdministration Shell).   Studenti budou vyškoleni k samostatné práci s výukovou výrobní linkou a souvisejícími pracovišti CP Factory firmy FESTO Didactic.


 


Znalosti: Studenti budou mít celkový přehled o ideji i technologických předpokladech iniciativy Průmysl 4.0 (Industry 4.0). Získají znalosti vcelé škále komunikačních systémů pro propojení prostředků jednotlivých úrovní mezi sebou i navzájem mezi jednotlivými vrstvami jak ve stávajících decentralizovaných systémech, tak v systémech Industry 4.0. Ze znalosti modelů RAMI 4.0 a Industry 4.0 Components Model, které získají v bakalářském studiu, budou schopni tvorby digitálního dvojčete komponenty výroby v systému Industry 4.0 (AssetAdministration Shell - AAS) a s využitím OPC UA, XML a dalších technologií budou schopni realizace výroby dle principů Industry 4.0. Budou seznámeni se současným stavem standardizace technologií pro Industry 4.0 a obsahem nových standardů. 


 


Dovednosti: Dovednosti v práci s unikátní laboratorní výrobní linkou a souvisejícími pracovišti systému CP Factory firmy FESTO Didactic. Základní i pokročilé dovednosti s MES 4 systémem a s komunikačními systémy třídy Industry Ethernet, InternetofThings (IoT), Industry Internet ofThings (IIoT). Práce s virtualizačním prostředím CIROS FESTO, včetně tvorby virtuální aplikace a její vyhodnocení dle hodnotících parametrů efektivity. Budou schopni tvorby digitálních dvojčat komponent výroby dle standardu evropské Platformy Industry 4.0. 


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím