Právo a duševní vlastnictví v aplikované praxi

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětPrávo a duševní vlastnictví v aplikované praxi (PADVVAP)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantJUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. ( prchalp@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2021/2022 P 1 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2021/2022 P 1 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2022/2023 P 1 2 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace

Cílem předmětu je vybavit studenty ekonomicko-manažerskými kompetencemi, jejichž součástí je i využívání znalostí z oblasti práva, schopnost vyhledat příslušné právní normy a prakticky využívat právních SW, např. ASPI, v rámci svého zaměření využívat znalostí práv a povinností zaměstnavatelů a aplikovat je při řízení zaměstnanců, orientovat se v problematice obchodně-právních vztahů, při uzavírání smluv a zajišťování jejich plnění. Dále pak schopnost obecnou znalostí právních postupů při řešení reklamací a odpovědnosti v rámci obchodních vztahů, včetně problematiky vymáhání dlužných pohledávek.


Dalším cílem je v rámci dispozice se znalostmi a dovednostmi z oblasti mechaniky těles a mechanismů, průmyslové automatizace a řízení a technologií mít nezbytnou povědomost o problematice autorských práv a postupů při přihlašování patentů, užitných vzorů a všech s nimi spojených práv.


Součástí činnosti manažera je současně i spolupráce a jednání se státními institucemi a orgány samosprávy, z čehož vyplývá, že jsou nezbytné znalosti a kompetence v oblasti správního řízení a také problematika trestněprávní odpovědnosti právnických osob a jejich statutárních zástupců.

 

Znalosti: Student se naučí orientovat v problematice právních norem a duševního vlastnictví. Získá znalosti k přihlašování patentů, užitných vzorů. 

 

Dovednosti: Student se naučí pracovat s právním systémem např. ASPI, pomocí kterého je schopen vyhledávat příslušné právní normy.

 

 

Osnova předmětu:


 • Zákoník práce a jeho praktické využití v řídící činnosti

 • Uzavírání smluv, smluvní problematiky, smluvní vzory

 • Plnění smluv, odpovědnost za vady plnění

 • Řešení vad plnění, reklamace

 • Způsoby a postupy vymáhání pohledávek

 • Seznámení s problematikou duševního vlastnictví

 • Průmyslová práva

 • Uplatňování práv duševního vlastnictví, postupy

 • Seznámení se základními postupy v rámci správního řízení

 • Postavení v rámci správního řízení, práva kontrolovaného subjektu

 • Trestněprávní problematika a odpovědnost právnických osob

 • Trestněprávní problematika a odpovědnost statutárních orgánů

 • Průběh trestního řízení

 • Znalosti právních informačních systémů a způsobu uplatnění práva, SW ASPI

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím