Strukturované programování

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětStrukturované programování (SP)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Karel Richta, CSc.
Jazykčesky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2021/2022 P 1 5 kr. KZ
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 5 kr. KZ
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2021/2022 P 1 5 kr. KZ
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2022/2023 P 1 5 kr. KZ

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace

Předmět je úvodem do algoritmizace a základů programování v jazyce C. Důraz je kladen na využití procedurálního přístupu, student se naučí principy strukturovaného programování, jak pracovat s datovými typy, výrazy a příkazy jazyka, princip volání funkcí a předávání parametrů.

 

Dovednosti: Získané dovednosti umí student použít při řešení konkrétních úloh. Umí rozdělit problém na podproblémy a řešit jej systémem procedur (funkcí) v daném programovacím jazyce. 

 

Osnova předmětu:


  • Algoritmus, program, vývojový diagram. Úvod do programovacích jazyků, překladače.

  • Reprezentace dat v paměti počítače, základní datové typy, proměnné, konstanty, přetypování.

  • Operátory a jejich priorita, výrazy. Základní příkazy.

  • Řízení běhu programu - řídicí struktury.

  • Rozklad problému na podproblémy, procedurální přístup, rekurze.

  • Funkce a procedury.

  • Strukturované datové typy.

  • Ukazatel, dynamická alokace paměti, předávání parametru hodnotou a odkazem.

  • Funkce vstupu/výstupu, práce se soubory.

  • Algoritmy vyhledávání a řazení, úvod do složitosti algoritmů.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím