Operační systémy

Studijní plán:

PředmětOperační systémy (OPS-3)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantPaedDr. František Smrčka, Ph.D. ( smrcka@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 4 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 4 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 P 4 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2007/2008 P 5 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2009/2010 P 5 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014 P 4 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 P 4 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 P 4 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombi, platný od ZS 2008/2009 P 5 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombi, platný od ZS 2009/2010 P 5 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 5 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 4 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný od ZS 2006/2007 P 5 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný od ZS 2009/2010 P 5 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný od ZS 2013/2014 P 4 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Typy operačních systémů, funkce OS
 • Přidělování procesoru, přidělování paměti, přidělování periferií
 • Systém souborů
 • Synchronizace procesů, sdílení souborů
 • Unix – správa paměti, systém souborů, komunikace mezi procesy
 • Unix – xwindow, síťová architektura, NFS, NIS, SAMBA, e-mail, Apache, FTP, Telnet, databáze, PHP
 • Windows 9X – charakteristika systému, OLE, DOS programy, síťová architektura
 • Windows XP, 7, 10 – charakteristika a konfigurace systému
 • Virtualizace
 • Linux - skriptování v BASH
 • Linux - konfigurace systému
 • Windows - Active directory, group policy
 • Bezpečnost operačního systému

Doporučená literatura

 • SMRČKA, F. Operační systémy [online]. 2012. Dostupné z: http://elearning.vspj.cz
 • RUEST, Danielle a Nelson RUEST. Virtualizace: podrobný průvodce. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-802-5126-769
 • PECINOVSKÝ, Josef a Nelson RUEST. 1001 tipů a triků pro Windows 10: podrobný průvodce. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 978-802-5146-859.
 • HORÁK, Jaroslav. BIOS a Setup: průvodce základním nastavením počítače : [určeno pro Windows 7, Vista a XP]. 3., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-802-5130-353
 • Oficiální stránky firmy Microsoft. [online] 2012 [cit. 2013-02-04]. Dostupné z: http://www.microsoft.com.
 • KAMENÍK, Pavel. Příkazový řádek v Linuxu: praktická řešení. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-802-5128-190.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenta se základy operačních systémů. Student bude mít přehled o používaných operačních systémech, jejich výhodách a nevýhodách. Měl by umět se rozhodnout o vhodnosti použití konkrétního operačního systému a také by ho měl umět nainstalovat a nakonfigurovat, včetně instalace důležitých služeb. Pro konfiguraci a správu bude schopen použít skriptové soubory shell operačního systému. Také bude znát obecné vlastnosti jádra operačního systému, včetně synchronizace procesů. Student dokáže vybrat vhodný software pro virtualizaci
a prakticky ho použít.
Znalosti: Student zná rozdělení a základní vlastnosti operačních systémů. Teoreticky zná úkoly jádra operačního systému jako je přidělování procesoru, přidělování paměti, správa souborů, přidělování periferií, synchronizace procesů. Zná požadavky na instalaci a konfiguraci konkrétních operačních systémů jako jsou operační systémy Windows a Linux. Student má přehled o použitelnosti jednotlivých virtualizačních prostředcích.
Dovednosti: Student umí nainstalovat konkrétní operační systém, nakonfigurovat a spravovat ho z hlediska procesů, služeb a bezpečnosti. Umí pro správu a nastavení použít skriptové soubory. Umí vybrat a použít vhodný virtualizační software. Dokáže rozdělit pevný disk, vybrat a použít vhodný prostředek pro zálohu a obnovu operačního systému nebo disku.
Obecné způsobilosti: Student se orientuje v trendech operačních a virtualizačních systémů. Umí zvolit vhodný operační systém pro praktické nasazení. Dokáže využít novinek ve správě a v bezpečnosti operačních systémů.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím