Arteterapie a její užití v péči o duševní zdraví

Studijní plán: Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024

PředmětArteterapie a její užití v péči o duševní zdraví (AAJUVPOD)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgA. Marta Kovářová, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024 PV 3 4 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

  • Potměšilová, P. Arteterapie a artefiletika nejen pro sociální pedagogy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012.
  • Lhotová, M. Arteterapie v souvislostech. Praha: Portál, 2018.
  • Nováková, M. Diagnostický ústav: [Creativehelp - tvůrčí dílny s dětmi z diagnostického ústavu]. Brno: Masarykova univerzita, 2013.
  • Beníčková, M. Muzikoterapie a edukace. Praha: Grada, 2017.
  • Kovářová, M. Romové: [Creativehelp - tvůrčí dílny s romskými dětmi]. Brno: Masarykova univerzita, 2013.
  • Liebmann, M., Elisová, J. Skupinová arteterapie: Nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci. Praha: Portál, 2010.
  • Chodorow, J., Bednářová, L. Taneční terapie a hlubinná psychologie: Imaginace v pohybu. Praha: Triton, 2006.
  • Kamenický, P. Uprchlíci: [Creativehelp - tvůrčí dílny s uprchlíky]. Brno: Masarykova univerzita, 2013.
  • Eisenhammerová, B. Zdravotně postižení: [Creativehelp - tvůrčí dílny s lidmi se zdravotním postižením]. Brno: Masarykova univerzita, 2013.

Anotace

V předmětu se studenti obeznámí se základními principy a metodami arteterapie v teorii i praxi. Přednášková část je zaměřena především na předání potřebných znalostí z historických základů i současných tendencí disciplíny, jejího zasazení do kontextu expresivních terapií a vymezení kompetencí při její realizaci. Navazující část je zaměřena na nastavení a aplikaci arteterapeutických a artefiletických metod pro různé cílové skupiny. V praktické části si studenti vyzkouší některé techniky a metody práce s různými materiály, ve skupinách i individuálně.

Cílem předmětu je nabídnout studentům možnost využití metod s prvky arteterapie, které pak mohou bezpečně využít ve své praxi a obecně povzbudit jejich zájem o kreativní formy práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím