Fundraising v sociální oblasti

Studijní plán: Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024

PředmětFundraising v sociální oblasti (FVSO)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024 P 4 4 kr. ZK

Sylabus

Doporučená literatura

  • Dořičáková, Š., Nešporek, R. V. Financování služeb sociální práce a fundraising, Ostrava: Ostravská univerzita, 2020.
  • Brown, K. The Essential Guide to Fundraising. London: Directory of Social Change, 2013
  • Studijní opora v LMS Moodle
  • Gelder, S. Fundraising for Social Impact. San Francisco: Jossey-Bass, 2015
  • Boukal, P. a kol. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2013.
  • Kim, E. H. Fundraising Principles and Practice. San Francisco: Jossey-Bass, 2015

Anotace

Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi a dovednostmi z oblasti fundraisingu při zohlednění specifik sociální práce a vytvoření základny pro realizaci základních úkonů v této oblasti, včetně jednoduchého plánování fundraisingových kampaní a jejich výběru v kontextu specifik konkrétní organizaci či projekt. Přednášky jsou zaměřeny na výklad základních pojmů, souvislostí a příčin vybraných témat a situací z oblasti fundraisingu při zohlednění specifik v oblasti sociální práce. Na cvičeních jsou procvičována vybraná témata na konkrétních příkladech, v ideálním případě půjde o problémy které studenti řeší ve své praxi.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím