Komunikační a prezentační dovednosti

Studijní plán: Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024

PředmětKomunikační a prezentační dovednosti (KAPD)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Martina Černá, Ph.D. ( cernam@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024 P 3 4 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

  • Lošťáková, O., Loja, R. Empatická a asertivní komunikace. Praha: Grada, 2020.
  • Golzari, A. It’s Called Presenting, Not Talking Out Loud: A Quick, Strategic Guide for Effective Presentations.
  • Theobald, T. Zlepšete své prezentační dovednosti: Jak srozumitelně, inspirativně a sebevědomě prezentovat. Praha: Lingea, 2020.
  • Hrkal, M. Odprezentuj: Průvodce přípravou prezentace. Bizbooks, 2018.
  • Široký, J. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019.
  • Lippincott, J. K. The essentials of technical communication. Oxford University Press, 2018.

Anotace

Cílem je na praktických příkladech demonstrovat pravidla, doporučení, efektivní a ověřené postupy při přípravě a realizaci mluveného projevu a připravit tak studenty na prezentaci před publikem.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím