Řízení lidských zdrojů pro sociální práci

Studijní plán: Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024

PředmětŘízení lidských zdrojů pro sociální práci (MAR-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024 P 2 4 kr. ZK

Sylabus

Doporučená literatura

  • Armstrong, M. Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice. 14th Revised edition. London: Kogan Page Ltd, 776 s., 2014
  • e-learningová opora k tomuto předmětu
  • Bratton, J., & Gold, J. Human resource management: theory and practice. Palgrave Macmillan, 2017
  • Koubek, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 5. rozšířené a doplněné vydání, Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-288-8
  • Sullivan, E. J., & Decker, P. J. Effective leadership and management in nonprofit organizations. Routledge, 2016
  • Pospíšil, R. Rozvoj a řízení lidských zdrojů v sociální práci, Ostravská univerzita, Ostrava, 1. vydání, 213 s., ISBN: 978-80-7599-106-5
  • Jackson, S. E., Schuler, R. S., & Jiang, K. An aspirational framework for strategic human resource management. Academy of Management Annals, 12(1), 427-448, 2018.

Anotace

Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi a dovednostmi z oblasti řízení lidských zdrojů a vytvoření základny pro zvládání základních situací z této oblasti v sociální práci. Přednášky jsou zaměřeny na výklad základních pojmů, souvislostí a příčin vybraných témat a situací z oblasti řízení lidských zdrojů. Na cvičeních jsou procvičována jednotlivá témata na konkrétních příkladech.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím