Management kvality a bezpečné péče u poskytovatelů zdravotních služeb

Studijní plán: Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024

PředmětManagement kvality a bezpečné péče u poskytovatelů zdravotních služeb (MPVZZ)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. ( cetlova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024 P 1 4 kr. ZK

Sylabus

Doporučená literatura

  • Duffy, V., G. Advances in human factors and ergonomics in healthcare. Boca Raton: CRC Press, 2011.
  • e-learningová opora k tomuto předmětu
  • Brown, B. Evidence-Based Nursing: The Research-Practice Connection by. 2012.
  • Barker, L. A., Gout, B. S., Crowe, T. C. Hospital Malnutrition: Prevalence, Identification and Impact on Patients and the Healthcare System. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2011. 8: 514–527.
  • Pokorná, A. a kol. Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví. Praha: Grada, 2019.
  • Carroll, R. et al. Risk management handbook for health care organizations. 6th ed. San Francisco: Jossey-Bass, ©2011.
  • Šupšáková, P. Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb. Praha: Grada,2017.
  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,§ 47 odst. 1 písm. e) ve znění pozdějších předpisů.

Anotace

Předmět poukazuje na nevyhnutelnost vyhlášení Světové zdravotnické organizace (WHO), které vychází z iniciativy Světové aliance pro bezpečí pacientů, zavádět pro jednotlivá zdravotnická zařízení států EU, nástroje k minimalizaci rizik.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím