Deinstitucionalizace a komunitní služby v péči o duševní zdraví

Studijní plán: Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024

PředmětDeinstitucionalizace a komunitní služby v péči o duševní zdraví (PODZVMK-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantPhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024 P 2 4 kr. ZK

Sylabus

Doporučená literatura

  • e-learningová opora k tomuto předmětu
  • Davidson L. et al. Praktický průvodce praxí orientovanou na zotavení. Psychiatrická nemocnice Bohnice 2017.
  • Probstová, V., Pěč, O. Psychiatrie pro sociální pracovníky: vybrané kapitoly. Praha: Portál, 2014.
  • Pěč, O., Probstová, V. Psychózy: psychoterapie, rehabilitace a komunitní péče. Praha: Triton, 2009.
  • Davidson, L., & White, W. The wisdom to know the difference: Recovery and the search for meaning in the face of suffering. Oxford University Press, 2017.
  • MZČR. Reforma péče o duševní zdraví. Strategie reformy psychiatrické péče. MZČR 2013.
  • MZČR. Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2020-2030 (NAPAN). MZČR 2020.
  • MZČR. Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030 (NAPDZ). MZČR 2020.
  • Lawn, S., Smith, A., Hunter, K., & Johnson, R. Exploring the impact of community-based mental health care on service users: A mixed methods study. International Journal of Mental Health Nursing, 28(1), 233-243, 2019.
  • Gillard, S., Edwards, C., Gibson, S. L., Owen, K., & Wright, C. Introducing peer worker roles into UK mental health service teams: A qualitative analysis of the organisational benefits and challenges. BMC Health Services Research, 19(1), 1-12, 2019.

Anotace

Cílem kurzu je poskytnout studentům základní znalosti o komunitní péči o duševní zdraví, které jim umožní pochopit současný proces transformace péče s důrazem na historický a mezinárodní vývoj péče o lidi s duševním onemocněním. Příklady a aplikace se budou týkat především osob se závažným dlouhodobým duševním onemocněním a seniorů s kognitivními poruchami.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím