Pozitivní psychologie a psychohygiena

Studijní plán: Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024

PředmětPozitivní psychologie a psychohygiena (PPAP)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Ondřej Škoda
Jazykčesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška2 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024 P 4 4 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

  • Křivohlavý, J. Pozitivní psychologie. Praha: Portál, 2010.
  • Slezáčková, A. Průvodce pozitivní psychologií: nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace. Praha: Grada, 2012.
  • Bourner, T., Grenville-Cleave, B., Rospigliosi, A. 101 Activities for Happiness Workshops. Charleston: Happinessworshops, 2014.
  • Seligman, M. Naučený optimismus. Praha: Pavel Dobrovský - Beta, 2013.
  • Křivohlavý, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2009.
  • Sin, N. L., & Lyubomirsky, S. Enhancing well-being and alleviating depressive symptoms with positive psychology interventions: A practice-friendly meta-analysis. Journal of clinical psychology, 72(5), 467-487, 2016.

Anotace

Předmět sestává v každé vyučovací jednotce z teoretické a praktické části. Studenti mají šanci získat nové znalosti ohledně stále ještě poměrně moderního proudu psychologie, stejně tak jako rozšířit své povědomí o tom, jak se starat o duševní zdraví sama sebe i ostatních ve svém okolí. Atraktivní témata tohoto předmětu nabízí kromě nabytí nových informací i možnost jejich přímé aplikace a využití k osobnímu rozvoji studenta.
Tento předmět si dává za cíl představit studentům pozitivní psychologii jako moderní vědecký pohled na psychologickou problematiku, který integruje dosavadní přístupy a zároveň rozšiřuje stávající zdravotnické převážně psychopatologické pojetí zdraví člověka. Student má možnost nejen rozšířit své povědomí o lidském zdraví a psychickém fungování o nový úhel pohledu, ale také získané znalosti, prospěšné v situacích každodenního života, využít přímo na sobě, ve svém osobnostním vývoji. Dále je cílem prostřednictvím interaktivní výuky podpořit studenty v komunikaci, diskusi a otevřeném projevu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím