Projektové řízení pro sociální služby

Studijní plán: Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024

PředmětProjektové řízení pro sociální služby (PRPSS)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Martina Kuncová, Ph.D. ( kuncova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024 P 3 4 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

  • Doležal, J. a kol. Projektový management. Praha: Grada, 2016.
  • Svozilová, A. Projektový management - systémový přístup k řízení projektů. Praha: Grada, 2016.
  • Štefánek, R. Projektové řízení pro začátečníky. Brno: Computer Press, 2011.

Anotace

Cílem předmětu je uvedení do problematiky projektového managementu a jeho využití v sociálních službách. Tutoriál poskytne úvodní vhled do problematiky projektového řízení a seznámí studenty s metodikou řízení projektů. Cvičení jsou orientována aplikačně na rozvoj praktických schopností potřebných při projektovém řízení s důrazem na plánování projektů.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím