Psychosociální rehabilitace v péči o duševní zdraví

Studijní plán: Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024

PředmětPsychosociální rehabilitace v péči o duševní zdraví (PRVPODZ)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Markéta Dubnová, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024 PV 3 4 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

  • Hollander, D., Wilken, J. P. Podpora zotavení a začleňování. Úvod do metodiky CARe. Psychiatrická nemocnice Bohnice, 2016.
  • Probstová, V., Pěč, O. Psychiatrie pro sociální pracovníky. Praha: Portál, 2014.
  • Hollander, D., Wilken, J. P. Rehabilitation and recovery. Amsterdam: SWP Publisher, 2005.
  • Mahrová, G., Venglářová, M. et al. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Praha: Grada, 2008.

Anotace

V rámci předmětu studující získají přehled a možnosti využití metod a principů CARe - komplexního přístupu psychosociální rehabilitace a jejího využití pro práci a podporu lidí s lidmi s duševním onemocněním.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím