Práce s krizí v péči o duševní zdraví

Studijní plán: Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024

PředmětPráce s krizí v péči o duševní zdraví (PSKVPODZ)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. Luba Pavelová, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024 P 1 4 kr. ZK

Sylabus

 • Vymezení základních pojmů (duševní zdraví, duševní poruchy, krize v oblasti duševního zdraví)
  Vybrané aspekty psychosomatické medicíny
  Krize v oblasti duševního zdraví
  Krize duševního zdraví jako důsledek traumatizujícího stresoru
  Krize v kontextu psychopatologie a neodkladné krizové stavy I.
  Krize v kontextu psychopatologie a neodkladné krizové stavy II.
  Neformální pomoc v krizi
  Formy krizové intervence a jejich využití u lidí s duševním onemocněním
  Protikrizové plánování v oblasti duševního zdraví
  Pracovník v krizové intervenci

Doporučená literatura

 • Ponešický, J. Duše a tělo v psychosomatické medicíně. Praha: Triton.2021.
 • e-learningová opora k tomuto předmětu
 • Špatenková, N. Krize a krizová intervence. Praha: Grada, 2017.
 • Wardetzki, B. Krize je výzva. Praha: Portál, 2021.
 • Vodáčková, D. Krizová intervence. Praha: Portál, 2007.
 • Křížová, I. Závislosti. Pro psychologické obory. Praha: Grada, 2021.
 • Brož, F., Vodáčková, D. Krizová intervence v kazuistikách. Praha: Portál, 2015.
 • Ester, J. Krizová komunikace. Key Publishing, 2013.
 • Trapková, Ľ, Chvála V. Rodinná terapie psychosomatických poruch. Praha: Portál, 2017.
 • Roberts, A. R., & Yeager, K. R. Pocket guide to crisis intervention. Oxford University Press, 2016.
 • James, R. K., & Gilliland, B. E. Crisis intervention strategies. Cengage Learning, 2017.

Anotace

Cílem předmětu je prohlubit dosud získané znalosti a dovednosti v oblasti krizové intervence ve vztahu k tématu duševního zdraví.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím