Psychologie zdraví a nemoci

Studijní plán: Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024

PředmětPsychologie zdraví a nemoci (PZAN-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Ondřej Škoda
Jazykčesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024 P 2 4 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

  • MKN-10. Duševní poruchy a poruchy chování: diagnostická kritéria pro výzkum: mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize (MKN-10). PCP Praha
  • e-learningová opora k tomuto předmětu
  • Křivohlavý, J. Psychologie nemoci. Praha: Grada, 2002.
  • Jochmannová, L., Kimplová, T. (eds.). Psychologie zdraví. Praha: Grada, 2022.
  • Baštecká, B., Mach, J. Klinická psychologie. Praha: Portál, 2016.
  • Baum, F., & Fisher, M. Why behavioural health promotion endures despite its failure to reduce health inequities. Sociology of Health & Illness, 38(2), 213-225, 2016.
  • Rutter, M. Resilience as a dynamic concept. Development and Psychopathology, 29(3), 605-611, 2017.

Anotace

Předmět cílí na přehledové vzdělání studentů v problematice psychopatologie a psychických komplikací pacientů CDZ a ambulantní psychiatrické péče. Předmět představuje studentům širokou škálu obtíží a specifických problémů spojených s psychickými chorobami, se kterými se v praxi u klientů setkávají.
Tento předmět si dává za cíl upřesnit a kategorizovat znalosti studentů ohledně typických projevů, obtíží a výzev, se kterými se budou u svých klientů setkávat. Srozumitelnou a přehlednou formou jsou představeny základy psychopatologie, typické projevy jednotlivých psychických nemocí a s nimi spojených komplikací. V lekcích se studenti seznámí s etiopatogenezí, terapií, prognózou apod. u jednotlivých psychiatrických diagnóz kategorizovaných dle aktuálně platné MKN 10.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím