Supervize k odborné praxi 1

Studijní plán: Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024

PředmětSupervize k odborné praxi 1 (SKOP1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. Milan Tomka, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Kombinované studium
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024 P 1 2 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

  • Caspi, J., Reid, J. W. Educational Supervision in Social Work: A Task-Centered Model for Field Instruction and Staff Development. Columbia University Press. 2002.
  • Tomka, M. Supervízia v praktickej výučbe. Bratislava : Akadémia HaMŠEŠ, 2021.
  • Maroon, I., Matoušek, O., Pazlarová, H. Vzdělávaní studentů sociální práce v terénu. Model pro supervizi. Praha: Karolinum, 2007.
  • Havrdová, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, 1999.
  • Pačesová, M. Lékař, pacient a Michael Bálint. Praha: Triton, 2004.

Anotace

Cílem předmětu je vést studenty prostřednictvím vybraných metod supervize k náhledu na výkon svěřených rolí v průběhu odborné praxe, k porozumění souvislostí vlastního chování, prožívaní a myšlení k chování, prožívaní a myšlení klienta, potažmo skupiny klientů. Vychází se zejména z průběžně získané praktické zkušenosti v předmětu Praxe 1.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím